Forum Sołtysów Ziemi Cieszyńskiej

W sobotę 16 listopada wzięłam udział w Forum Sołtysów Ziemi Cieszyńskiej, które miało miejsce w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. To pierwsze takie spotkanie, a inicjatywa zorganizowania tego przedsięwzięcia wypłynęła oddolnie od samych sołtysów, którzy zgłosili Staroście taką potrzebę spotkania się, porozmawiania o swoich wyzwaniach i problemach oraz podzielenia się swoimi cennymi doświadczeniami. Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek z zadowoleniem zaaprobował pomysł i przyłączył się chętnie do jego organizacji, ponieważ, jak zauważył, to „współczesny Sołtys jest liderem społeczności lokalnej, w której i dla której działa. Sołtys zachęca mieszkańców do wspólnego włączania się do bezinteresownej działalności społecznej na rzecz swojego miejsca zamieszkania. Sołtys jest osobą, która sypie pomysłami, słucha ludzi, współdziała z radą sołecką oraz innymi organami administracji samorządowej”. Pan Starosta wierzy, że wspólnie można zdziałać więcej i sprawić, że Forum dostarczy Sołtysom potrzebną wiedzę i umiejętności, czyli narzędzia ułatwiające pracę w sołectwach. Bo to m.in. było celem Forum Sołtysów, podobnie jak: integracja środowiska sołeckiego, podnoszenie wiedzy i kompetencji sołtysów oraz rad sołeckich we wdrażaniu i wykorzystywaniu funduszy sołeckich, ułatwianie współpracy pomiędzy nimi a organami administracji samorządowej, dbanie o interes środowisk wiejskich oraz wymiana doświadczeń.

Program Forum był bardzo bogaty i ciekawy. Po oficjalnym otwarciu przez Starostę i wystąpieniach Gości, zebrani mogli wysłuchać i obejrzeć bardzo ciekawe prezentacje, takie jak: „Aktywne społeczności lokalne” – Sławomira Godek, Prezeska Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej; „Skąd pozyskać środki zewnętrzne?” – Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach; „Fundusz Sołecki szansą rozwoju wsi” – Klaudiusz Zawada, Sołtys Zamarsk; „Sołtys wczoraj i dziś” – Maciej Bieniek, Sołtys Ochab oraz „Sołtys w świecie mediów” – Krzysztof Marciniuk, Dziennikarz Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Był też film dokumentalny „O początkach rolnictwa ekologicznego w Polsce”, występ Zespołu Regionalnego „Strumień” działającego przy jednym z naszych KGW oraz ciekawa dyskusja. Gratuluję wszystkim prelegentom, bo zarówno omawiane tematy, jak i ciekawy sposób prezentacji, wynikający z wielkiego doświadczenia pełnego zawodowych sukcesów – wnosiły wiele cennych informacji i otuchy, że skoro innym się udało, to może nam też się uda?

W imieniu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej zabrałam głos, aby pogratulować tej cennej inicjatywy, która podobnie jak od ok. 20 lat odbywające się na Ziemi Cieszyńskiej Forum Rolnicze, jest oddolnym działaniem na rzecz wymiany doświadczeń, wiedzy i okazją do nawiązania wspólnych działań. Podkreśliłam wartość życzliwej lokalnej współpracy, w tym z Kołami Gospodyń Wiejskich i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, które jako najaktywniejsze organizacje społeczne w naszych wioskach potrafią wraz z sołtysami zrealizować bardzo wiele wspaniałych przedsięwzięć. Zachęciłam też zebranych do zapoznania się z portalem Moja Wieś oraz do prenumeraty kwartalnika i skorzystania z oferty Rabatu Rolniczego.

Forum trwało do późnych godzin popołudniowych, zakończył i podsumował je Pan Starosta, który tego dnia był cały czas do dyspozycji wszystkich sołtysów, którzy chętnie omawiali z nim wiele problemów swoich małych ojczyzn oraz dzielili się ciekawymi pomysłami, licząc na życzliwą współpracę z Powiatem Cieszyńskim, bo przecież m.in. właśnie o to chodzi w idei sołectwa i samorządu terytorialnego.

Wszystkim sołtysom, którzy są na pierwszej linii ognia w rozwiązywaniu lokalnych spraw – życzę wiele zdrowia, sił, sukcesów w realizacji pomysłów, wytrwałości i satysfakcji z tego, co robicie, a przede wszystkim życzę zrozumienia i ludzkiej życzliwości, bo bycie sołtysem to niezwykle trudne wyzwanie.