III Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich pt. „Zabawy naszych przodków” – Węgierska Górka 2013

W Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Promocji Gminy w Węgierskiej Górce w sobotę 26 października 2013 r. odbyła się III Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich pod hasłem „Zabawy naszych przodków”. W spartakiadzie udział wzięło około dwustu uczestniczek z dziewiętnastu kół gospodyń ze Śląska i części Małopolski. W sumie panie przyjechały z 6 powiatów, 13 gmin. Do pokonania miały aż 9 ciekawych konkurencji nawiązujących do zabaw naszych przodków. Gospodynie z Bielowicka, Bier, Bielowicka, Cieszyna-Mnisztwa, Dworów, Hecznarowic, Kurowa, Leśnej, Malca, Międzyrzecza Dolnego, Pław, Porąbki, Przeciszowa, Rudzicy, Siennej, Wapienicy, Witkowic, Wręczycy i Zabrzega po zabawnym zaprezentowaniu swojej drużyny w równie pomysłowych strojach pokonywały tor przeszkód, z zawiązanymi oczami strzelały na bramkę, przeciągały linę, rzucały beretem na odległość oraz ziemniakami do kosza, biegały z jajkiem na łyżce, skakały na piłce i nawlekały koraliki. Panie zaskakiwały widzów nie tylko swoją sprawnością fizyczną, ale też bojowymi okrzykami, a przede wszystkim – wspaniałą zabawą.

Celami Spartakiady były:

  • prezentacja, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych zabaw i konkurencji sportowych a także innego dorobku kulturowego KGW
  • promocja obszarów wiejskich i ich bogactwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu,
  • integracja społeczności wiejskiej połączona z promocją zdrowego stylu życia.
  • popularyzacja dokonań sportowych KGW w środowisku lokalnym
  • kultywowanie tradycji sportowych.

Wszystkie założone cele spartakiady zostały osiągnięte. Dzięki zaangażowaniu do pomocy harcerzy z Węgierskiej Górki, obecności dzieci i młodzieży, impreza miała charakter wielopokoleniowej integracji i zabawy. Widzowie mogli zobaczyć, jak dawniej na wsi ludzie się bawili bez drogiego sprzętu sportowego – wystarczy dobry pomysł, dobry humor i trochę chęci. Niektóre panie przyznawały, że przed spartakiadą ćwiczyły kondycję, wynajmowały sale gimnastyczne, trenerów. Spartakiada przyczynia się do odmłodzenia KGW – koła przyjmują nowe członkinie, które wprowadzają nowości, a uczą się od starszych koleżanek dawnych tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Wszystkie założone cele spartakiady zostały osiągnięte. Dzięki zaangażowaniu do pomocy harcerzy z Węgierskiej Górki, obecności dzieci i młodzieży, impreza miała charakter wielopokoleniowej integracji i zabawy. Widzowie mogli zobaczyć, jak dawniej na wsi ludzie się bawili bez drogiego sprzętu sportowego – wystarczy dobry pomysł, dobry humor i trochę chęci. Niektóre panie przyznawały, że przed spartakiadą ćwiczyły kondycję, wynajmowały sale gimnastyczne, trenerów. Spartakiada przyczynia się do odmłodzenia KGW – koła przyjmują nowe członkinie, które wprowadzają nowości, a uczą się od starszych koleżanek dawnych tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Zabawową walkę obserwowała pilnie i oceniała kadra sędziowska w składzie: p. Katarzyna Kaminska – Sędzia Główny, p. Joanna Skupień, p. Magdalena Kamińska  i p. Michalina Mocek – Sędziowie Pomocniczy. Do pomocy było też oficjalne Jury, w skład którego wchodzili organizatorzy i goście, w tym: p. Poseł Małgorzata Pępek, Kierownik BP ARiMR w Żywcu Józef Stopka, p. Gertuda Proksa – Członek Zarządu Krajowego KGW, p. Antonina Górna – Przewodnicząca Rejonowej Rady Kobiet, Waldemar Pieczara – Członek Prezydium i Danuta Kożusznik – Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.

Spartakiadę wygrała drużyna gospodarzy z KGW Węgierska Górka pow. żywiecki, na drugim miejscu uplasowało się KGW z Kurowa z gminy Stryszawa pow. suski, a na trzecim – KGW Cieszyn-Mnisztwo gm. Cieszyn – pow. cieszyński. Specjalna nagrodę – puchar Marszałka Woj. Śląskiego za całokształt prezentacji, wyniki i wspaniałe kibicowanie otrzymało KGW Malec gm. Kęty pow. oświęcimski, które zresztą uplasowało się na wysokiej IV pozycji. Jednak nie wyniki były tu ważne – w tej spartakiadzie nie było przegranych, bo liczył się sam udział, ruch, dobry humor i zabawa. Wszystkie Koła otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.

Spartakiadzie towarzyszyły stoiska informacyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z przepięknym rękodziełem oraz pysznymi, tradycyjnymi smakołykami.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in.: Poseł na Sejm RP p. Małgorzata Pępek, Radny Sejmiku Wojewódzkiego – p. Marian Ormaniec, Gminę Węgierska Górka reprezentowali: Wójt p. Piotr Tyrlik, W-ce Wójt i konferansjer – Marian Kurowski, Przewodnicząca Rady Gminy – p. Zofia Barcik, Radni i Sołtys, Dyrektor Ośrodka Gminy – p. Agnieszka Mocek. Obecna była też reprezentacja instytucji okołorolniczych, tj.: p. Mirosław Szemla – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Kierownik BP ARiMR w Żywcu Józef Stopka, p. Robert Łepkowski – z OR Agencji Rynku Rolnego w Katowicach. Imprezę oglądali także licznie zebrani kibice – miejscowi i przyjezdni.

Organizatorami imprezy byli:

  • Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej
  • Urząd Marszałkowski -Wydział Terenów Wiejskich Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Katowicach
  • Wójt Gminy Węgierska Górka
  • Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
  • Rejonowa Rada Kobiet

Patronat honorowy pełnił p. Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka.

Spartakiada została dofinansowana ze Środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego, w ramach priorytetu 5 „Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi” w wysokości 7 tys. zł, o czym informowano w materiałach promocyjnych oraz podczas imprezy.

Impreza wspaniale wpisała się w narodowy dzień Sportu, ogłoszony przez Ministra Sportu właśnie na 26 października.