Plan Pracy Rady KGW RZRKIOR w Bielsku-Białej na 2017

 • Przeprowadzenie VIII Przeglądu Zespołów Kolędniczych KGW
 • 22 stycznia 2017 – Kęty, ok. 20 zespołów KGW
 • Organizacja 2 spotkań Rady, w tym 1 wyjazdowe
 • Współorganizacja Dni Kobiet (gminy, powiaty)
 • Organizacja Przeglądu Zespołów Regionalnych – 10-11 VI 2017 Maków Podhalański
 • Przygotowanie wystaw twórczości rękodzieła KGW – przy wszystkich przeglądach, konkursach, dniach kobiet, dożynkach
 • Współpraca i udział w konkursach kulinarnych KGW – np. Kulinarne Dziedzictwo, Złota Warzecha, Próbowacki itp., Beskidzkie Boże Narodzenie
 • X Konkurs Wieńców Dożynkowych
 • Udział KGW w dożynkach różnego szczebla
 • Udział w Jubileuszach KGW i innych spotkaniach
 • Pielgrzymka KGW i KR Hałcnów – IX 2017
 • Spartakiada KGW – 21 X 2017 – Węgierska Górka
 • Organizacja IX Przeglądu Zespołów Kolędniczych
 • Szkolenia i konferencje – sprawy organizacyjne, zdrowotne
 • Realizacja projektów dla KGW (gmina Porąbka, Maków, Jaworze i in.)
 • Współpraca z różnymi instytucjami, samorządem lokalnym
 • Aktualizacja rejestracji w Rejonowym Związku, na portalu mojeKGW.pl i opłacania składek członkowskich w Rejonowym Związku
 • Propagowanie ogólnopolskich działań KGW
 • Odwiedzanie długoletnich, zasłużonych działaczek
 • Zakładanie i aktywizacja Gminnych Rad KGW
 • Sprawy bieżące