PLAN PRACY RADY Kobiet RZRKIOR W BIELSKU-BIAŁEJ NA 2019 R.

PLAN PRACY RADY Kobiet RZRKIOR
W BIELSKU-BIAŁEJ NA 2019 R.

 1. Przeprowadzenie X Przeglądu Kolędniczego KGW w Rajczy
  – 25 stycznia 2019 – Rajcza, Rajd Chłopski, ok. 20 zespołów ludowych
 2. Dostosowanie struktury do ustawy o kgw (KGW, społeczne organizacje
  rolnicze)
 3. Organizacja 2 spotkań Rady, w tym 1 wyjazdowe
 4. Współorganizacja Dni Kobiet (gminy, powiaty)
 5. Organizacja Przeglądu Zespołów Regionalnych – Oświęcim???
 6. Przygotowanie wystaw rękodzieła– przy wszystkich przeglądach, konkursach,
  dniach kobiet, dożynkach
 7. Organizacja kolonii i ferii dla dzieci rolników
 8. Współpraca i udział w konkursach kulinarnych – np. Kulinarne Dziedzictwo,
  Złota Warzecha, Próbowacki itp.,
 9. XII Konkurs Wieńców Dożynkowych
 10. Udział w dożynkach różnego szczebla
 11. Udział w Jubileuszach i innych spotkaniach
 12. Pielgrzymka Rychwałd – 21 IX 2019
 13. Spartakiada kobiet wiejskich Milówka
 14. Organizacja Przeglądu Zespołów Kolędniczych?
 15. Szkolenia i konferencje – sprawy organizacyjne, zdrowotne
 16. Współpraca z różnymi instytucjami, samorządem lokalnym
 17. Aktualizacja i nowe rejestracje organizacji społecznych w Rejonowym
  Związku i opłacania składek członkowskich w Rejonowym Związku
 18. Propagowanie ogólnopolskich działań dla kobiet wiejskich
 19. Odwiedzanie długoletnich, zasłużonych działaczek
 20. Sprawy bieżące