Relacja z Regionalnych Spotkań z Tradycją w Oświęcimiu

Coroczna impreza kulturalna pod nazwą: „Regionalne Spotkania z Tradycją”, w tym XIII Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich – w tym roku odbywała się w Oświęcimiu. 13 i 14 lipca Rynek Główny rozbrzmiewał śpiewem, muzyką, folklorem. Nie zabrakło tańców, scenek obrzędowych czy kabaretowych, a także pięknego rękodzieła oraz smakołyków kuchni podbeskidzkiej. A wszystko to dzięki 50 zespołom regionalnym, w tym w większości działającym przy Kołach Gospodyń Wiejskich. Imprezę zorganizował Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej wraz Miastem Oświęcim, Gminą Oświęcim i Powiatem Oświęcimskim. Imprezę prowadziła pani
Bożena Grabowska.

Wydarzenie miało na celu aktywizację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich oraz zachowanie unikalności kulturowej wsi, ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia. Przegląd miał charakter ponadregionalny – uczestniczyło w nim ponad 900 wykonawców z terenu Podbeskidzia oraz innych regionów Polski. Zespoły reprezentowałypowiaty: bielski, cieszyński, częstochowski, kłobucki, oświęcimski, sanocki, suski,rzeszowski, żywiecki. Zaprezentowały regionalne stroje i ciekawy repertuar folklorystyczny różnych kultur, co w połączeniu z rękodziełem i potrawami przygotowanymi przez niezawodne Koła Gospodyń Wiejskich – dało efekt atrakcyjnej, barwnej imprezy plenerowej. W pierwszym dniu pogoda była niezbyt łaskawa dla widzów i występujących, jednakże nikt na tę sytuację nie zważał i wszyscy wyśmienicie bawili się. Było kolorowo, a muzyka i śpiew rozlegały się echem między kamieniczkami i pięknie ozdobionym kwiatami lata na Rynku Głównym w Oświęcimiu.

Była także doniosła chwila – trzy członkinie z KGW Brzeszcze-Bór otrzymały Order „Serca Matkom Wsi”. Odznaczenie to jest zaszczytnym wyróżnieniem dla aktywnych członkiń KGW, które równocześnie wychowały co najmniej trójkę dzieci. Jest symbolem uznania za ich pracowitość, wytrwałość i matczyny trud. Ordery wręczali Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej pani Danuta Kożusznik, przewodniczący Rady RZRKiOR pan Waldemar Pieczara i członek Krajowej Rady KGW p. Gertruda Proksa, a także przewodnicząca KGW Brzeszcze-Bór – p. Zofia Przybyłowska.

Podczas koncertów nie zabrakło pląsów, śpiewu publiczności i gości. Atrakcją drugiego dnia Przeglądu było losowanie nagrody pt.: „Weekend z Fordem z pełnym bakiem”ufundowanej przez sponsora – firmę Ford Auto-Boss. Stoiska promocyjne przygotowali ponadto firma Jofi – oferująca kosmetyki i zabiegi kosmetyczne, KGW Dzięgielów, Zwardoń, Bujaków, Brzeszcze-Bór. Pan Edward Korczyk – Honorowy Przewodniczący Rady zachęcał uczestników i gości do wpisów do Pamiątkowej Kroniki imprezy.

Regionalne Spotkania z Tradycją zaszczycili swoją obecnością m.in. posłowie na Sejm Dorota Niedziela, Marek Sowa i Małgorzata Pępek, Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, Wicestarosta oświęcimski Paweł Kobielusz, Członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Teresa Jankowska,wiceprzewodniczący Rady Powiatu Oświęcimskiego Piotr Śreniawski, Wicewójt Gminy Oświęcim Halina Musiał, Przewodnicząca Rady Gminy Oświęcim Bernardyna Bryzek, Burmistrz Brzeszcz Radosław Szot, Burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar, Dyrektor OKSiR w Oświęcimiu p. Jadwiga Szczerbowska.

Sponsorami imprezy byli: Europoseł Jan Olbrycht, Posłanki: Dorota Niedziela i Małgorzata Pępek, Nadleśnictwo Ustroń, Ustronianka, Ford Auto-Boss.

Imprezę zakończono podziękowaniami od RZRKiOR w Bielsku-Białej skierowanymi do współorganizatorów, sponsorów oraz wolontariuszy – chociażby z OSP Gminy Oświęcim. W promieniach zachodzącego słońca całość podsumowano wspólnym śpiewem piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”.

Patronatem honorowym objęli imprezę Prezydent Miasta Oświęcim, Starosta Oświęcimski i Wójt Gminy Oświęcim. Patronat medialny pełniły: MojaWieś, Kronika Beskidzka24, Radio Bielsko, Głos Ziemi Oświęcimskiej, Oświęcimska Gmina, FaktyOświecim.pl

Danuta Kożusznik i Cecylia Puzoń

https://oksir.gminaoswiecim.pl/pl/2702/15158/regionalne-spotkania-z-tradycja.html

https://gazetakrakowska.pl/oswiecim-gospodarzem-regionalnych-spotkan-z-tradycja-to-juz-13-przeglad-zespolow-regionalnych-kol-gospodyn-wiejskich-zdjecia/ar/c1-14274169

https://brzeszcze.pl/regionalne-spotkania-z-tradycja-xiii-przeglad-zespolow-regionalnych-kol-gospodyn-wiejskich,9422

https://gmina.wilamowice.pl/artykul/regionalne-spotkania-z-tradycj-xiii-przegl-d-zespo-w-regionalnych-k-gospody-wiejskich