Regulamin uczestnictwa w Regionalnych Spotkaniach z Tradycją – Przeglądzie Zespołów KGW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
REGIONALNE SPOTKANIA Z TRADYCJĄ – PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KGW

Łękawica 19-20 MAJA 2018 r.

Regulamin uczestnictwa:

  1. Przegląd odbywa się w amfiteatrze w Łękawicy pow. żywiecki ul. Firmowa 3, 34-321 Łękawica
  2. Występy Zespołów (min. 40) odbywają się w sobotę i niedzielę w I turze (godz. 10-13.30) i II turze (13.30-18) każdego dnia.
  3. Przyjazd na Przegląd na własny koszt -zespoły występujące w I turze przyjeżdżają na godz. 9.30, zespoły z II tury – na godz. 13.
  4. W programie mogą być pieśni, tańce, scenki kabaretowe i obrzędowe
  5. Czas występu zespołu: maksymalnie do 15 minut, w odpowiednich strojach (dostępna 1 garderoba)
  6. Istnieje możliwość wystawienia stoisk KGW z kulinariami i rękodziełem, stoisk twórców ludowych, organizacji i instytucji pracujących na rzecz obszarów wiejskich (min. 5).
  7. Dla czynnych uczestników (występujący, organizatorzy, goście) zaplanowano napoje i poczęstunek. Organizatorzy nie gwarantują noclegów.
  8. Zespoły są obowiązkowo obecne na Przeglądzie co najmniej cztery godziny, od rozpoczęcia do zakończenia danej tury występów.
  9. Każdy zespół otrzyma dyplom i pamiątkowy upominek.
  10. Warunkiem udziału w Przeglądzie Zespołów KGW jest opłacenie składki członkowskiej KGW w RZRKiOR oraz wniesienie opłaty organizacyjnej 20 zł (możliwość wpłaty w dniu występu).

Uzgodnienia i dodatkowe informacje prowadzone będą telefonicznie lub mailowo:
RZRKiOR Bielsko – Biała, tel.: 33 812 20 31, 697 304 308, 695 191 357 lub rzkrior_bb@interia.pl
Termin potwierdzenia udziału do 7 maja 2018 r.

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie ksow.pl