Relacja z IX Regionalnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych KGW – Dankowice 2018

W dniu 28 stycznia 2018 r. w Sali OSP Dankowice (Gmina Wilamowice, powiat bielski, woj. śląskie) – odbył się IX Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich, zorganizowany z inicjatywy Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, z ogromną pomocą KGW Dankowice, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach, przy ogromnej życzliwości i wsparciu władz Miasta i Gminy Wilamowice.

Patronat Honorowy nad Przeglądem pełnił Pan Burmistrz Wilamowice Marian Trela oraz Starosta Bielski Andrzej Płonka, zaś patronat medialny: kwartalnik Moja Wieś, portal internetowy MojeKGW.pl, Radio Bielsko, Gazeta Beskidzka, Gazeta Lokalna Wilamowice i Okolice oraz Mój Powiat.

W Przeglądzie uczestniczyło 19 zespołów kolędniczych z woj. śląskiego i części Małopolski, tj. KGW: Dankowice, Hecznarowice, Pisarzowice, Stara Wieś, Wilamowice, Zasole Bielańskie, Bielowicko, Biery, Bąków, Strumień, Bobrek, Chełmek, Grojec, Poręba Wielka, Witkowice, Podolsze, Frydrychowice, Bieńkówka, Stryszawa Górna. Zespoły reprezentowały 2 województwa, 5 powiatów i 10 gmin. Przegląd Zespołów Kolędniczych rozpoczęli: Danuta Kożusznik, Prezes Zarządu RZRKiOR w Bielsku-Białej wraz z Waldemarem Pieczarą Przewodniczącym Rady RZRKiOR w Bielsku Białej. Konferansjerem była Pani Magdalena Więzik.

Powitano przybyłych gości m.in.: Senatora RP Andrzeja Kamińskiego, Poseł RP Małgorzatę Pępek, Wicestarostę Bielskiego Grzegorza Szetyńskiego, Burmistrza Wilamowic – Mariana Trelę, Wiceburmistrza Stanisława Gawlika, Radnych, Sołtysów, Władze Rejonowego Związku, w tym Gertrudę Proksa – członkinię Krajowej Rady KGW, działaczki Kół Gospodyń Wiejskich, członków i kierowników muzycznych zespołów i wszystkich przybyłych widzów.

Podczas imprezy ponad 400 wykonawców zaprezentowało przepiękne kolędy i pastorałki oraz scenki jasełkowe, a opracowanie muzyczne, aranżacja i wykonanie poszczególnych utworów dostarczyły zebranym wielu wzruszeń. Zespoły zachwycały regionalnymi strojami ludowymi, entuzjazmem
i autentycznością. Całej imprezie towarzyszyła miła, jeszcze świąteczna atmosfera. Na zakończenie każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, regionalny upominek
i gorące podziękowania za udział w Przeglądzie.

Nadrzędnym celem Przeglądu Zespołów Kolędniczych było pokazanie, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, strojów, zwyczajów a także innego dorobku kulturowego kół gospodyń wiejskich oraz promocja obszarów wiejskich i ich bogactwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu tudzież integracja społeczności wiejskiej połączona z promocją zwyczajów świątecznych.

Przeglądowi towarzyszyła wystawa rękodzieła KGW i miejscowych twórców ludowych. Wszyscy uczestnicy zostali też poczęstowani wspaniałymi smakołykami przygotowanymi przez niezastąpione panie z KGW.

Opracowanie:
Danuta Kożusznik
RZRKiOR Bielsko-Biała