Szkolenie nt. „Pielęgnowania i ochrony upraw leśnych”

W dniach 23-24 czerwca 2014 r. członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Rady Kobiet wzięli udział w szkoleniu na temat zakładania i pielęgnacji upraw leśnych, które odbyło się w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu.” Organizatorem głównym szkolenia była Śląska Izba Rolnicza, w ramach współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych i Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny. Pierwszy dzień szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne, natomiast dzień drugi – zajęcia praktyczne w pobliskim obiekcie leśnym. Wykładowcami na szkoleniu byli pracownicy naukowi Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.