V Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych – Kozy 2012

Dnia 26 sierpnia 2012 r. komisja oceniająca w składzie:

 1. Leszek Miłoszewski – Przewodniczący Komisji (Dyrektor Regionalnego Ośrodka  Kultury w Bielsku-Białej)
 2. Grzegorz Szetyński – Wiceprzewodniczący (Wicestarosta Bielski)
 3. Edward Korczyk – Członek Komisji (Przewodniczący Rady RZRKiOR B-B)
 4. Danuta Kożusznik – Członek Komisji (Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej)
 5. Gertruda Proksa – Sekretarz (Członek Krajowej Rady KGW w Warszawie)

dokonała przeglądu i oceny wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu przez Koła Gospodyń Wiejskich i podjęła następujące decyzje:

 • W kategorii „wieńce płaskie”:
  • 3 miejsce zajęło KGW Grodziec Śląski i Jasienica (pow. bielski)
  • 2 miejsce zajęło KGW Meszna (pow. bielski)
  • 1 miejsce zajęło KGW Międzyrzecze Dolne (pow. bielski)
 • W kategorii „korony”:
  • 3 miejsce zajęło KGW Kocoń (pow. żywiecki)
  • 2 miejsce zajęło KGW Bobrek (pow. oświecimski)
  • 1 miejsce zajęło KGW Babice (pow. oświęcimski)
 • W kategorii „kompozycje”:
  • 3 miejsce zajęło KGW Dwory I (pow. oświęcimski) i Wilamowice
  • 2 miejsce zajęło KGW Kozy
  • 1 miejsce zajęło KGW Malec (pow. oświecimski)

Ponadto nominację do reprezentowania woj. śląskiego podczas dożynek Prezydenckich w Spale otrzymuje KGW Kozy.