VII Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia Grojec 2016

Już po raz siódmy zespoły kolędnicze kół gospodyń wiejskich spotkały się w okresie noworocznym, by zaprezentować przygotowane kolędy i pastorałki podczas VII Przeglądu Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia. 17 stycznia 2016 r. do Domu Ludowego w Grojcu (powiat oświęcimski, gm. Oświęcim, woj. małopolskie) – zjechała rekordowa ilość wykonawców – 17 zespołów reprezentowało blisko 400 osób. Zespoły przybyły z woj. śląskiego i części Małopolski. Były to KGW: Grojec, Brzeszcze Bór, Bulowice, Brzezinka, Podolsze, Zasole Bielańskie, Broszkowice, Hecznarowice, Przeciszów, Poręba Wielka, Witkowice, Grodziec, Nowa Wieś, Międzyrzecze Dolne, Rybarzowice, Malec, Pisarzowice.
Patronat honorowy pełnili: Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec oraz Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz, którzy podkreślili potrzebę organizowania takich spotkań, aby pielęgnować naszą bogatą tradycję, zwyczaje, pieśni i stroje regionalne.

Patronat medialny pełnili: mojeKGW.pl; Beskidzka 24, Radio Bielsko, Gmina Oświęcim.

Organizatorami Przeglądu byli: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Powiat Oświęcimski, Gmina Oświęcim oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim.

Przegląd Zespołów Kolędniczych poprowadził pan Zbigniew Kotrys, który również wraz z p. Danutą Kożusznik, Prezes Zarządu RZRKiOR w Bielsku-Białej oraz p. Waldemarem Pieczarą Przewodniczącym Rady RZRKiOR w Bielsku Białej otwarł i oficjalnie zamknął Przeglad.

Powitano przybyłych gości m.in.:. Przewodniczącego Rady Powiatu Oświęcimskiego p. Radosława Włoszka, Wójta Gminy Oświęcim p. Alberta Bartosza, Z-cę Wójta p. Mirosława Smolarka, Przew. Rady Gminy Oświęcim Piotra Śreniawskiego, Radnych – Sławomira Domżała, Jacka Mydlarza, Wójta Gminy Przeciszów p. Bogdana Cubera, Przedstawicieli Rejonowego Związku, w tym: Gertrudę Proksa – Członka Zarządu Krajowego KGW, Jadwigę Gębala – Wiceprezesa Zarządu, Stanisławę Kasperczyk – Sekretarza.
Podczas imprezy wykonawcy zaprezentowali przepiękne kolędy i pastorałki, a opracowanie muzyczne, aranżacja i wykonanie poszczególnych utworów dostarczyły zebranym wielu wzruszeń. Były też scenki jasełkowe, przy czym największe emocje dostarczyła inscenizacja w wykonaniu KGW Przeciszów i KGW Poręba Wielka. Zespoły zachwycały regionalnymi strojami ludowymi, entuzjazmem i autentycznością, a także niepowtarzalnością kolęd, będącymi najczęściej własną kompozycją. Całej imprezie towarzyszyła miła, jeszcze świąteczna atmosfera oraz – oczywiście – wspólne kolędowanie. Na zakończenie każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, upominki i wielkie brawa. Były też gorące podziękowania za udział w przeglądzie.
Przeglądowi towarzyszyły stoiska z rękodziełem ludowym KGW Dzięgielów, smakołykami przygotowanymi przez KGW Juszczyn, rękodzieło prezentowała też Spółdzielnia Socjalna „Skarbnica”. Obsługę gastronomiczną imprezy prowadziło sprawnie KGW Grojec.

Głównym celem Przeglądu było pokazanie, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, strojów, zwyczajów a także innego dorobku kulturowego kół gospodyń wiejskich oraz promocja obszarów wiejskich i ich bogactwa kulturowego, dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz integracja społeczności wiejskiej, połączona z promocją zwyczajów świątecznych.

Zdjęcia: