X Przeglad Zespołów Kolędniczych KGW – Rajcza 2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Rajczy (powiat żywiecki, woj. śląskie) – odbył się X Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich, zorganizowany z inicjatywy Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, z wielką pomocą pań z KGW w Soli, pracowników GOK i przy życzliwości i wsparciu władz Gminy Rajcza. Po raz pierwszy przegląd kolędniczy KGW odbył się w ramach historycznej już imprezy w Rajczy – Rajdu Chłopskiego. W tym roku odbyła się jego 51 edycja, której elementem w pierwszym dniu tego 3-dniowego wydarzenia był właśnie przegląd kolęd. Patronat Honorowy nad Przeglądem pełnił Pan Wójt Gminy Rajcza Zbigniew Paciorek oraz Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek, zaś patronat medialny: Kronika Beskidzka, Beskidzka 24, Moja Wieś, WG Media, Beskid Life, Radio Eska, Żywiec Info, Nowa, Aktywne Beskidy.

W Przeglądzie uczestniczyło 20 zespołów kolędniczych z woj. śląskiego i części Małopolski, reprezentując niemal całe Podbeskidzie. Z powiatu bielskiego przyjechały KGW Rybarzowice, Zabrzeg i Zasole Bielańskie; z powiatu cieszyńskiego: KGW Strumień i Bąków. Powiat oświęcimski reprezentowały: KGW Brzezinka, Stare Stawy, Brzeszcze-Bór, Zasole, Nowa Wieś, Bulowice, Zator-Podolsze i Bobrek, a powiat suski KGW Bieńkówka. Z kolei z Żywiecczyzny przyjechały: KGW Kocoń, Ślemień, Kamesznica, Węgierska Górka i Sól. Gospodarzy, czyli Rajczę, reprezentowały dwa dziecięce zespoły regionalne, tj. zespół „Sarna” i „Rajcusie”.

Przegląd Zespołów Kolędniczych prowadził z humorem konferansjer – p. Zbigniew Kotrys z Czernichowa. Otwarcia imprezy i powitania Gości dokonali: Danuta Kożusznik – Prezes Zarządu RZRKiOR w Bielsku-Białej wraz z Waldemarem Pieczarą – Przewodniczącym Rady RZRKiOR w Bielsku Białej. Na Przegląd przybyli m.in. p. Małgorzata Pępek – Poseł na Sejm RP, p. Zbigniew Paciorek – Wójt Gminy Rajcza, p. Zbigniew Kopeć – Przewodniczący Rady Gminy Rajcza, Z-ca Wójta – Jerzy Motyka, Sekretarz Gminy – Łukasz Derus, p. Katarzyna Dallig – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy, p. Dorota Łabuda – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji i Opieki TriVita, ks. Proboszcz Parafii z Rajczy – Ryszard Grabczyk. Obecne też były władze Rejonowego Związku, w tym Honorowy Przewodniczący Rady Rejonowego Związku p. Edward Korczyk oraz Gertruda Proksa – członkini Krajowej Rady KGW. Powitano też działaczki Kół Gospodyń Wiejskich, członków i kierowników muzycznych zespołów i wszystkich przybyłych widzów.

Podczas imprezy blisko 400 wykonawców zaprezentowało przepiękne kolędy i pastorałki oraz scenki jasełkowe, a opracowanie muzyczne, aranżacja i wykonanie poszczególnych utworów dostarczyły zebranym wielu wzruszeń. Utwory i teksty były tradycyjne bądź nowatorskie i niepowtarzalne. Zespoły zachwycały regionalnymi strojami ludowymi, entuzjazmem i autentycznością. Całej imprezie towarzyszyła miła, świąteczna atmosfera. Na zakończenie każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, upominki i gorące podziękowania za udział w Przeglądzie. Każda część przeglądu kończyła się wspólnym przepięknym kolędowaniem.

Nadrzędnym celem Przeglądu Zespołów Kolędniczych było pokazanie, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, strojów, zwyczajów a także innego dorobku kulturowego kół gospodyń wiejskich oraz promocja obszarów wiejskich i ich bogactwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu tudzież integracja społeczności wiejskiej połączona z promocją zwyczajów świątecznych.

Wszyscy wykonawcy i goście zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem i wspaniałymi wypiekami KGW. Imprezie towarzyszyły też stoiska z wyrobami kulinarnymi i rękodzielniczymi z KGW Sól, Zwardoń i Dzięgielów. Imprezę wsparli sponsorzy, tj. oprócz Gminy Rajcza i RZRKiOR, również Poseł na Sejm RP – Małgorzata Pępek, Centrum Rehabilitacji i Opieki TriVita w Porąbce i Kółko Rolnicze w Soli.

Opracowanie:
Danuta Kożusznik
RZRKiOR Bielsko-Biała

 

Więcej zdjęć pod adresem:

https://www.wgmedia.eu/aktualnosci/z-gminy-rajcza/4330-fotorelacja-z-10-przegladu-zespolow-kol-gospodyn-wiejskich-podbeskidzia-rajcza-2019