XVII Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej

W piątek 23 lutego 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu na Śląsku Cieszyńskim o godzinie 9.30 rozpocznie się kolejna już edycja Forum Rolniczego Ziemi Cieszyńskiej.

Każdego roku Forum staje się okazją do spotkania rolników, przedstawicieli firm i instytucji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi z władzami rządowymi i samorządowymi. Umożliwia przekazanie najważniejszych merytorycznych informacji oraz omówienie aktualnych problemów rolnictwa w regionie. Jest też okazją do dyskusji oraz sprzyja wymianie doświadczeń i integracji środowiska wiejskiego.

Podczas imprezy czynne będą stoiska informacyjne instytucji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników Forum Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król oraz Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko

Organizatorzy:
Powiat Cieszyński, Śląska Izba Rolnicza, Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu

Link do facebook:
ZOBACZ NA FACEBOOKU