Zapraszamy na Regionalne Spotkania z Tradycją – Wisła, 17-18 czerwca 2023

Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej informuje, że wraz z Miastem Wisła i Wiślańskim Centrum Kultury organizuje działanie pt. „Regionalne Spotkania z Tradycją”, w tym XV Przegląd Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich.

 Przegląd odbędzie się w Amfiteatrze w Wiśle w powiecie cieszyńskim w dniach 17-18 czerwca 2023 r. W sobotę impreza startuje od godz. 14 do 18, zaś w niedzielę od 10 do 18. Przegląd ma charakter ponadregionalny, bo uczestniczyć w nim będzie ok. 40 zespołów regionalnych KGW z woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (ponad 700 wykonawców z powiatów: bielski, cieszyński, żywiecki, oświęcimski, wadowicki i inne). Zespoły zaprezentują regionalne stroje i repertuar folklorystyczny różnych kultur, w tym m.in.: cieszyńskiej, śląskiej, góralskiej, laskiej, krakowskiej czy innej. Będą też scenki kabaretowe.

Przegląd połączony będzie z prezentacją rękodzieła ludowego oraz tradycyjnych potraw wykonanych przez KGW. 

Celem działania jest zachowanie unikalności kulturowej wsi oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, gwary, strojów regionalnych, a także tradycyjnych potraw i rękodzieła związanych z terenami wiejskimi. Zależy nam również na promocji obszarów wiejskich Podbeskidzia i jego bogactwa kulturowego, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i integracji społeczności wiejskiej. Regionalne Spotkania z Tradycją będą też okazją do atrakcyjnego wspólnego spędzenia czasu i integracji społecznej. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o patronat medialny nad tym wydarzeniem. 

Serdecznie zapraszamy!!!