Zmieniony plan pracy Rejonowej Rady KGW na rok 2020

PLAN PRACY RADY KGW RZRKIOR
W BIELSKU-BIAŁEJ NA 2020 R.

 1. Przeprowadzenie XI Przeglądu Zespołów Kolędniczych KGW
  • 26 stycznia 2020 – Strumień, 22 zespoły KGW
 2. Organizacja 2 spotkań Rady, w tym 1 wyjazdowe (kwiecień Zasole B.)
 3. Współorganizacja Dni Kobiet (gminy, powiaty) – 7.03 Powiat Cieszyński
 4. Przygotowanie wystaw twórczości rękodzieła KGW – przy wszystkich przeglądach, konkursach, dniach kobiet, dożynkach
 5. Udział KGW w lokalnych uroczystościach dożynkowych
 6. Udział w Jubileuszach KGW i innych spotkaniach
 7. Organizacja XV Przeglądu Zespołów Kolędniczych – Przeciszów 2021
 8. Szkolenia i konferencje – sprawy organizacyjne, zdrowotne
 9. Realizacja projektów dla KGW (gmina Porąbka, Jaworze, Kozy i in.)
 10. Współpraca z różnymi instytucjami, samorządem lokalnym
 11. Aktualizacja rejestracji w Rejonowym Związku, na portalu mojeKGW.pl i opłacania składek członkowskich w Rejonowym Związku
 12. Propagowanie ogólnopolskich działań KGW
 13. Odwiedzanie długoletnich, zasłużonych działaczek
 14. Zakładanie i aktywizacja Gminnych Rad KGW
 15. Aktualizacja strony internetowej o sprawy KGW
 16. Propagowanie spraw ekologii
 17. Sprawy bieżące