Cieszyńskie kołocze z mnisztwiańskigo Koła

Sprawozdanie z realizacji zadania „Cieszyński kołocze z mnisztwiańskigo Koła”.

Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej w dniach 7 sierpnia do 6 października 2023 r. realizował wraz z KGW Cieszyn-Mnisztwo projekt dofinansowany przez Województwo Śląskie pt.: „Cieszyński kołocze z mnisztwiańskigo Koła”. Dotacja wynosiła 9 850,00 zł, tj. blisko 80% wartości zadania.

W ramach zadania panie z KGW Cieszyn-Mnisztwo zakupiły 5 jakli do cieszyńskiego stroju damskiego, sprzęt do wyposażenia stoisk, czyli namiot plenerowy i plenerowe 2 rozkładane stoły i 4 ławki; sprzęt do przechowywania i przygotowania potraw, w tym lodówko-zamrażarkę, 2 piece gazowo-elektryczne, 2 regały kuchenne i duży termos.

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonego celu, czyli rozwoju kultury ludowej na Śląsku Cieszyńskim, w tym regionalnej kultury przygotowywania tradycyjnych cieszyńskich kołaczy oraz placków ziemniaczanych pieczonych na blasze z wyrzoskami. Osiągnięto także cel upowszechniania i promowania cieszyńskiego stroju ludowego i cieszyńskiej kuchni podczas takich imprez jak: „Skarby z cieszyńskiej trówły” na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, gdzie panie promowały cieszyńskie kołącze oraz placki ziemniaczane na blasze z wyrzoskami; Dożynki parafialne ze stoiskiem z kołaczami, Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych w Witkowicach (gdzie zdobyły II miejsce w kategorii Wieńce płaskie); Festyn na Banotówce – pieczenie kołoczy cieszyńskich, placków z wyrzoskami oraz Miejskie Ćwiczenia Pożarnicze – pieczenie kołaczy cieszyńskich dla strażaków z OSP miasta Cieszyna.

Przy okazji realizacja zadania spowodowała aktywizację, integrację i poprawę warunków życia i pracy kobiet zrzeszonych w KGW Cieszyn-Mnisztwo. Poprzez realizację zadania udało się także zwiększyć zainteresowanie konsumentów regionalnymi produktami kulinarnymi wykonanymi przez nasze panie z KGW oraz promowanie Ziemi Cieszyńskiej i jej bogactwa kulturowego poprzez własnoręcznie przygotowane wyroby kulinarne z cieszyńskiej kuchni regionalnej.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach otwartego konkursu ofert „Kultywowanie Tradycji Lokalnych”.

XVII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych – Witkowice gm. Kęty, 27.08.2023

Festyn na Osiedlu Podgórze – stoisko promocyjne KGW Cieszyn-Mnisztwo – 9 września 2023

Przygotowania do Mszy Dożynkowej i stoiska promocyjnego z cieszyńskimi kołoczami – 2-3 IX 2023

Msza Dożynkowa Cieszyn-Mnisztwo – 3 IX 2023