Ogłoszenia o naborach nr 4/2017, 5/2017, 6/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zawiadamia, że na stronie internetowej www.bielskakraina.pl zostały zamieszczone informacje o aktualnie ogłoszonych konkursach. Nabory wniosków dotyczą:

P.3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych

P. 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracjo społeczności lokalnych

P. 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy

Termin składania wniosków 30.10.2017 – 15.11.2017.