Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków

Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków .

LGR Bielska Kraina, informuje, że zmianie uległ harmonogram planowanych naborów wniosków o dofinansowanie. Zmiana dotyczy przesunięcia 2 konkursów zaplanowanych na 2019 rok na I półrocze 2018 r.:

  • w ramach przedsięwzięcia P. 2.1.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
  • w ramach przedsięwzięcia P. 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką.

Jednocześnie informujemy, że LGR planuje przeprowadzić w okresie od 30.10 – 15.11.2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następujących przedsięwzięć:

  • P. 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych: limit srodków dostępnych w konkursie: 200 000,00 zł;
  • P. 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych: limit środków dostępnych w konkursie: 232 000,00 zł;
  • P. 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy: limit środków dostępnych w konkursie: 200 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów pojawią się na stronie internetowej po akceptacji w/w terminów przez Samorząd Województwa Śląskiego.