Sprawozdanie z konkursu wieńców dożynkowych.

Podczas I Dożynek Gminy Wilamowice w Starej Wsi w dniu 10 września 2017 r. odbył się już X Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych, przygotowanych przez 22 Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu bielskiego, oświęcimskiego, żywieckiego i suskiego.

Konkurs zorganizowali: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach.

Celem konkursu było pokazanie pięknych symboli zakończenia żniw, promowanie regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych, a także upowszechnianie atrakcyjności różnych szkół układania wieńców wykonanych z darów ziemi.

Panie przygotowały przepiękne wieńce z naturalnych materiałów roślinnych jako tradycyjne wieńce płaskie, korony lub kompozycje współczesne. Co roku panie z KGW zaskakują pomysłowością, dokładnością i kolorystyką przygotowanych wieńców.

Komisja oceniająca w składzie:

Waldemar Pieczara – Przewodniczący Komisji (Przewodniczący RZRKiOR)

2. Monika Kasperek-Zacny – Ekspert (ROK w Bielsku-Białej)

3. Jolanta Danek – Członek Komisji (W-ce Dyrektor MGOK Wilamowice)

4. Gertruda Proksa – Członek Komisji (Członek Krajowej Rady KGW)

5. Grzegorz Szetyński – Członek Komisji (Wicestarosta Bielski)

6. Danuta Kożusznik – Sekretarz (Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej)

dokonała przeglądu i oceny wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu przez Koła Gospodyń Wiejskich, uwzględniając poniższe kryteria:

 1. Zastosowane materiały – użycie jako podstawowych materiałów tradycyjnych, związanych ze świętem plonów – np. kłosy, ziarno, owoce, warzywa, kwiaty itp.   
 2. Walory artystyczne i estetyczne – kompozycja, estetyka, bryła, kształt, dobór barw
 3. Sposób wykonania wieńca – technika, trudność, dokładność wykonania

i podjęła następujące decyzje:

 • W kategorii „wieńce płaskie”:
  • Wyróżnienie otrzymuje KGW Dankowice gm. Wilamowice pow. Bielski (wieniec nr 4)
  • 3 miejsce zajęło KGW Brzezinka gm. Oświęcim  pow. Oświęcimski (nr 6)
  • 2 miejsce zajęło KGW Wilamowice pow. bielski (nr 11)
  • 1 miejsce zajęło KGW Żabnica gm. Węgierska Górka pow. żywiecki  (nr 8)
 • W kategorii „korony”:
  • Wyróżnienie otrzymuje KGW Babice gm. Ośw. Pow. ośw.(nr 17)
  • 3 miejsce zajęło KGW Grojec gm. Ośw. Pow. ośw.         (nr 15)                        
  • 2 miejsce zajęło KGW Pławy gm. Ośw. Pow. ośw.   (nr 7)                          
  • 1 miejsce zajęło KGW Witkowice gm. Kęty. Pow. ośw.     (nr 10)
 • W kategorii „kompozycje”:
  • Wyróżnienie otrzymuje KGW Pisarzowice gm. Wilamowice Pow. bielski (nr 22)
  • 3 miejsce zajęło KGW Zasole Bielańskie gm. Wilamowice pow. bielski (nr 19)
  • 2 miejsce zajęło KGW Kaniówek gm. Wilamowice pow. bielski (nr 14)
  • 1 miejsce zajęło KGW Poręba W. gm. Oświęcim. Pow. ośw.  (nr 21)
 • Nagrody za udział otrzymały ponadto: KGW Bieńkówka, Bobrek, Bystra, Międzyrzecze Dolne, Przeciszów, Stara Wieś, Stare Stawy, Wapienica, Wilkowice, Zasole.

Koła otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody – ufundowane przez Organizatorów oraz patronów honorowych, którymi byli: Burmistrz Wilamowic p. Marian Trela, Starosta Bielski p. Andrzej Płonka, Wicewojewoda Bielski p. Jan Chrząszcz, Prezes Gminnej Spółdzielni w Wilamowicach p. Józef Gawlik.

Wieńce obejrzało i podziwiało kilkaset osób uczestniczących w Dożynkach. 

Danuta Kożusznik