VI Diecezjalna Pielgrzymka Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich do Hałcnowa

Program Pielgrzymki:

  • 9.30 – Różaniec
  • 10.00 – Msza św. z kazaniem – prowadzenie ks. Biskup Piotr Greger
  • po Mszy Św. – Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • ok. 12 – zakończenie Pielgrzymki

Podczas Pielgrzymki pragniemy uczcić wspólnie jubileusz 60-lecia reaktywowania w Polsce działalności organizacji kółkowych.

Będzie procesja z darami delegacji KR i KGW.

Oprawę muzyczną Pielgrzymki zapewnia Zespół KGW „Dankowianie” z Dankowic.

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej informacji w Organizacjach KR i KGW na terenie Waszych Gmin.

Udział w Pielgrzymce nie wymaga zgłaszania delegacji ani wnoszenia opłat, jednak organizatorzy nie zapewniają wyżywienia. Będziemy podczas Mszy św. zbierać ofiarę na potrzeby Sanktuarium.

Serdecznie zapraszamy!