Podsumowanie „Regionalnych Spotkań z Tradycją 2017”

Tradycyjnie późną wiosną Koła Gospodyń Wiejskich z Podbeskidzia prezentują swój dorobek artystyczny i kulinarny. Po raz kolejny była ku temu okazja podczas Regionalnych Spotkań z Tradycją, w tym XI Przeglądu Zespołów Regionalnych KGW, które z powodzeniem odbyły się 11 i 12 czerwca w Makowie Podhalańskim. Na Estradzie „Makowianka” w sobotę i niedzielę zaprezentowało się 46 zespołów regionalnych z woj. śląskiego i części małopolskiego, w tym ponad 800 wykonawców z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego i żywieckiego. Gościnnie wystąpił też zespół z regionu częstochowskiego. Wzbogaceniem były też występy regionalnych zespołów dziecięcych z powiatu suskiego i wadowickiego. Wykonawcy zaprezentowali regionalne stroje i repertuar folklorystyczny różnych kultur, w tym m.in.: laskiej, krakowskiej, żywieckiej, cieszyńskiej. Były też scenki kabaretowe, które do łez rozbawiły publiczność.
Miłym dla oka i podniebienia dopełnieniem imprezy były stoiska z rękodziełem i wyrobami kulinarnymi Kół Gospodyń Wiejskich.

Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Instytut Dialogu Międzykulturowego, Starosta Powiatu Suskiego, Burmistrz Makowa Podhalańskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie. Gośćmi Przeglądu byli m.in. Starosta Suski Józef Bałos, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Hadka, Burmistrz Makowa Paweł Sala oraz władze Rejonowego Związku w Bielsku-Białej, w tym: Waldemar Pieczara – przewodniczący Rady, Gertruda Proksa – Członkini Zarządu Krajowego KGW, Danuta Kożusznik i Jadwiga Gębala – Prezeski Zarządu. Rolę konferansjera wspaniale pełniła pani Iwona Staśkiewcz – Wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.

Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, gwary, strojów regionalnych, a także tradycyjnych potraw i rękodzieła związanych z terenami wiejskimi. Była to również wspaniała okazja do wypromowania obszarów wiejskich Podbeskidzia i jego bogactwa kulturowego, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i integracji społeczności wiejskiej.

Danuta Kożusznik

Zdjęcia i relacje: