Plan pracy KGW na II półrocze 2014

Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej zaprasza członkinie Kół Gospodyń Wiejskich do organizowanych przez nas inicjatyw, tj.:

  1. VII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych – podczas Dożynek Diecezjalnych 31 VIII 2014 r. w Czańcu gmina Porąbka pow. bielski
  2. IV Diecezjalna Pielgrzymka KGW i KR – 8 wrzesień 2014 Rychwałd pow.  żywiecki – udział bezpłatny
  3. IV Spartakiada drużyn KGW 18 X 2014 – Wisła pow. cieszyński
  4. Organizacja VI Przeglądu Zespołów Kolędniczych – 25 I 2015 r. Kozy pow. bielski

Regulaminy i szczegóły dotyczące poszczególnych działań podawane są na naszej stronie internetowej: kolkarolniczebb.pl

Bardzo prosimy o zgłaszanie swojego udziału pod nr tel. 33/812-20-31, 695-191-357 lub 697 304 308

Plan pracy kgw II polrocze 2014