Plan pracy Rejonowej Rady KGW na 2020 r.

PLAN PRACY RADY KGW RZRKIOR
W BIELSKU-BIAŁEJ NA 2020 R.

 1. Przeprowadzenie XI Przeglądu Zespołów Kolędniczych KGW
  • 26 stycznia 2020 – Strumień, ok. 20 zespołów KGW
 2. Organizacja 2 spotkań Rady, w tym 1 wyjazdowe
 3. Współorganizacja Dni Kobiet (gminy, powiaty)
 4. Organizacja Przeglądu Zespołów Regionalnych – 20-21 VI 2020 Lanckorona
 5. Przygotowanie wystaw twórczości rękodzieła KGW – przy wszystkich przeglądach, konkursach, dniach kobiet, dożynkach
 6. Organizacja kolonii i ferii dla dzieci rolników – Góry Świętokrzyskie 12 osób
 7. Współpraca i udział w konkursach kulinarnych KGW – np. Kulinarne Dziedzictwo, Złota Warzecha, Próbowacki itp., Beskidzkie Boże Narodzenie
 8. XIV Konkurs Wieńców Dożynkowych – gmina Zator, może też Pisarzowice
 9. Udział KGW w dożynkach różnego szczebla
 10. Udział w Jubileuszach KGW i innych spotkaniach
 11. Pielgrzymka KGW i KR Rychwałd
 12. Spartakiada KGW – X 2020? – Stryszawa?
 13. Organizacja XV Przeglądu Zespołów Kolędniczych – Przeciszów 2021?
 14. Szkolenia i konferencje – sprawy organizacyjne, zdrowotne
 15. Realizacja projektów dla KGW (gmina Porąbka, Jaworze i in.)
 16. Współpraca z różnymi instytucjami, samorządem lokalnym
 17. Aktualizacja rejestracji w Rejonowym Związku, na portalu mojeKGW.pl i opłacania składek członkowskich w Rejonowym Związku
 18. Propagowanie ogólnopolskich działań KGW
 19. Odwiedzanie długoletnich, zasłużonych działaczek
 20. Zakładanie i aktywizacja Gminnych Rad KGW
 21. Sprawy bieżące