Podsumowanie z XI Regionalnego Przeglądu Kolędniczego KGW – Strumień 2020

XI Regionalny Przegląd Kolędniczy Kół Gospodyń Wiejskich Strumień 2020

Choinka, gwiazdy, lampki, piękne regionalne stroje, a w tle – przepiękne kolędy i pastorałki, gwarowe recytacje i ludowe obrzędy bożonarodzeniowe – to wszystko można było zobaczyć i usłyszeć podczas XI Regionalnego Przeglądu Kolędniczego Kół Gospodyń Wiejskich, który 26 stycznia odbył się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu w pow. cieszyńskim.

Przegląd został zorganizowany z inicjatywy Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, z ogromną pomocą EMGOK i KGW z Gminy Strumień.

Patronat Honorowy nad Przeglądem pełniła Pani Burmistrz Strumienia Anna Grygierek oraz Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek, zaś patronat medialny: kwartalnik Moja Wieś, portal internetowy MojeKGW.pl, Telewizja TVT, Radio Bielsko, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Beskidzka24.pl; OX.pl, Nowa Formacja.

W Przeglądzie uczestniczyły aż 22 zespoły kolędnicze z 6 powiatów Podbeskidzia, czyli południowej części woj. śląskiego i części Małopolski, tj. z powiatu bielskiego: Zasole Bielańskie, Bielowicko, Biery, Grodziec, Międzyrzecze Dolne i Zabrzeg; z cieszyńskiego: Bąków i Strumień; z oświęcimskiego: Bobrek, Brzeszcze-Bór, Bulowice, Chełmek, Grojec, Jawiszowice, Podolsze, Przeciszów, Zasole; z suskiego: Bieńkówka; z wadowickiego – Frydrychowice i z żywieckiego: Cięcina, Kocoń i Ślemień. Przegląd Zespołów Kolędniczych rozpoczęli: Danuta Kożusznik, Prezes Zarządu RZRKiOR w Bielsku-Białej wraz z Waldemarem Pieczarą Przewodniczącym Rady RZRKiOR w Bielsku Białej. Konferansjerem była Pani Magdalena Więzik.

Powitano przybyłych gości m.in.: Posłów RP Małgorzatę Pępek i Mirosława Suchonia, Burmistrza Strumienia – Annę Grygierek i Przewodniczącego Rady Miasta Czesława Grenia, Radnych, Sołtysów, Władze Rejonowego Związku, w tym Gertrudę Proksa – członkinię Krajowej Rady KGW, Honorowego Przewodniczącego Edwarda Korczyka, działaczki Kół Gospodyń Wiejskich, członków i kierowników muzycznych zespołów, media i wszystkich przybyłych widzów.

Podczas imprezy ponad 350 wykonawców zaprezentowało przepiękne kolędy i pastorałki oraz scenki jasełkowe, a opracowanie muzyczne, aranżacja i wykonanie poszczególnych utworów dostarczyły zebranym wielu wzruszeń. Zespoły zachwycały oryginalnymi strojami ludowymi, entuzjazmem i autentycznością. Całej imprezie towarzyszyła serdeczna, jeszcze świąteczna atmosfera. Na zakończenie każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, regionalny upominek i gorące podziękowania za udział w Przeglądzie.

Nadrzędnym celem Przeglądu Zespołów Kolędniczych było pokazanie, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, strojów, zwyczajów a także innego dorobku kulturowego kół gospodyń wiejskich oraz promocja obszarów wiejskich i ich bogactwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu tudzież integracja społeczności wiejskiej połączona z promocją zwyczajów świątecznych.

Przeglądowi towarzyszyła wystawa rękodzieła KGW i miejscowych twórców ludowych. Wszyscy uczestnicy zostali też poczęstowani wspaniałymi smakołykami przygotowanymi przez niezastąpione panie z KGW.

Opracowanie:
Danuta Kożusznik
RZRKiOR Bielsko-Biała

https://wiadomosci.ox.pl/xi-regionalny-przeglad-koledniczy-kgw,61956

https://wiadomosci.ox.pl/przeglad-koledniczy-w-strumieniu-za-nami,61986

https://www.dropbox.com/sh/irl097u507swk3n/AAAVsfRa2SYVCoGygj_lWwcSa?dl=0