Sprawozdanie z konkursu wieńców dożynkowych 2016

Podczas Dożynek Sołeckich w Porębie Wielkich w dniu 14 sierpnia 2016 r. przy Domu Ludowym w Porębie odbył się już VIII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych, przygotowanych przez 15 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu bielskiego, oświęcimskiego i suskiego.

Konkurs zorganizowali: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej; Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim oraz Sołectwo Poręba Wielka.

Celem konkursu było pokazanie pięknych symboli zakończenia żniw, promowanie regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych, a także upowszechnianie atrakcyjności różnych szkół układania wieńców wykonanych z darów ziemi.

Panie przygotowały przepiękne wieńce z naturalnych materiałów roślinnych jako tradycyjne wieńce płaskie, korony lub kompozycje współczesne. Co roku panie z KGW zaskakują pomysłowością, dokładnością i kolorystyką przygotowanych wieńców.
Komisja oceniająca w składzie:

 1. Waldemar Pieczara – Przewodniczący Komisji (Przewodniczący RZRKiOR)
 2. Monika Sitek – Ekspeert (Muzeum Zamkowe w Oświęcimiu)
 3. Gertruda Proksa – Członek Komisji (Członek Krajowej Rady KGW)
 4. Edward Korczyk – Członek Komisji (Honorowy Przewodniczący RZRKiOR)
 5. Danuta Kożusznik – Sekretarz (Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej)

dokonała przeglądu i oceny wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu przez Koła Gospodyń Wiejskich, uwzględniając poniższe kryteria:

 1. Zastosowane materiały – użycie jako podstawowych materiałów tradycyjnych, związanych ze świętem plonów – np. kłosy, ziarno, owoce, warzywa, kwiaty itp.
 2. Walory artystyczne i estetyczne – kompozycja, estetyka, bryła, kształt, dobór barw
 3. Sposób wykonania wieńca – technika, trudność, dokładność wykonania

i podjęła następujące decyzje:

W kategorii „wieńce płaskie”:

 • 2 miejsce zajęło KGW Międzyrzecze Dolne gm. Jasienica pow. bielski (nr 8)
 • 1 miejsce zajęło KGW Pławy gm. Oświęcim pow.ośw. (nr 9)

W kategorii „korony”:

 • Wyróżnienie otrzymuje KGW Poręba W. gm. Ośw. Pow. ośw.(nr 10)
 • Wyróżnienie otrzymuje KGW Bobrek gm. Chełmek. Pow. ośw. (nr 3)
 • 3 miejsce zajęło KGW Dwory I gm. Ośw. Pow. ośw. (nr 5)
 • 2 miejsce zajęło KGW Stare Stawy gm. Ośw. Pow. ośw. (nr 12)
 • 1 miejsce zajęło KGW Witkowice gm. Kęty. Pow. ośw. (nr 13)

W kategorii „kompozycje”:

 • Wyróżnienie otrzymuje KGW Bieńkówka gm. Budzów. Pow. suski. (nr 2)
 • Wyróżnienie otrzymuje KGW Babice gm. Ośw. Pow. ośw. (nr 1)
 • 3 miejsce zajęło KGW Grojec gm. Ośw. Pow. ośw. (nr 7)
 • 2 miejsce zajęło KGW Dwory II gm. Ośw. Pow. ośw. (nr 6)
 • 1 miejsce zajęło KGW Przeciszów gm. Przeciszów. Pow. ośw. (nr 11)

Nagrody za udział otrzymały ponadto: KGW Zasole, KGW Broszkowice oraz KGW Włosienica.

Koła otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki, puchary i nagrody rzeczowe. Wieńce obejrzało kilkaset osób uczestniczących w Dożynkach.