Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich – Jak się downi na dziedzinie bawióno

Regulamin VI Wojewódzkiej Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich
„Jak się downi na dziedzinie bawióno” Wisła 05.11.2016

Organizatorzy:

 • Wiślańskie Centrum Kultury
 • Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego-Wydział Terenów Wiejskich, Sekretariat Regionalny KSOW
 • Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok
 • Patronat Medialny: MojeKGW.pl, Radio Bielsko, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Portal Internetowy OX.pl, Echo Wisły

Cele Spartakiady KGW:

 • prezentacja, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych zabaw i konkurencji sportowych a także innego dorobku kulturowego KGW,
 • promocja obszarów wiejskich i jej bogactwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu,
 • integracja społeczności wiejskiej połączona z promocją zdrowego stylu życia,

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program Spartakiady KGW

 • 09:00 – 9:45 – rejestracja drużyn KGW
 • 10:00 – 10:15 – uroczyste rozpoczęcie Spartakiady KGW
 • 10:15 – 15.00 – przeprowadzenie konkurencji konkursowych
 • 15:00 – 16:00 – przewidywane zakończenie Spartakiady KGW, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Zasady przebiegu spartakiady:

 1. Uczestnikami turnieju mogą są tylko członkinie KGW w wieku 35 – 65 lat
 2. Każde KGW reprezentuje drużyna licząca 6 pań (max.do 8 z osob. rezerwowymi).
 3. Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury.
 4. Szczegółowe zasady oceny poszczególnych konkurencji zostaną podane przez powołanych członków jury przed rozpoczęciem konkurencji.
 5. Po zakończeniu wszystkich konkurencji, jury wyłania
  najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich a przewodniczący jury ogłasza wyniki.
 6. Trzem najlepszym drużynom KGW zostaną wręczone puchary. Każde koło otrzyma dyplom
  uczestnictwa i pamiątkowe nagrody.
 7. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadami fair-play.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i szczegółów przebiegu konkurencji.

Proponowane konkurencje podlegające ocenie jury:

1. Zabawny okrzyk/piosenka na powitanie – ok. 1-minutowa oceniana prezentacja całej 6-osobowej drużyny (poczucie humoru, strój, prezencja, treść itp.)

2. „Nosiwoda” – 3 zawodniczki z drużyny przenoszą wodę. Liczy się ilość wody przeniesiona w określonym czasie.

3. Dojenie krowy – każde KGW wystawia 1 zawodniczkę do wydojenia sztucznej krowy. Liczy się ilość wydojonego mleka w określonym czasie.

4. Bieg na nartach trzyosobowych – trzy zawodniczki biegną na nartach drewnianych, specjalnie przygotowanych wyznaczony dystans, liczy się najlepszy czas, startują równocześnie dwie drużyny

5. Sztafeta w tunelu – drużyny 4-osobowe; na sygnał pierwsza zawodniczka pokonuje „szmaciany” tunel na czworakach, po czym wraca biegiem i dotknięciem kolejnej upoważnia ją do startu – liczy się najlepszy czas.

6. Skoki na piłce do ćwiczeń slalomem – każda z 2 zawodniczek pokonuje wyznaczony dystans tam i z powrotem do punktu startu. Liczy się czas wykonania zadania.

7. Sztafeta wahadłowa – 4 osoby z drużyny (po 2 zawodniczki z dwóch stron sali) pokonują określony dystans wahadłowo na czas.

8. Jazda na góralkach (drewniane rowerki bez pedałów) – sztafeta czteroosobowa wahadłowa (po 2 zawodniczki z dwóch stron Sali) – każdy z uczestników pokonuje jedną długość Sali, następuje wymiana rowerku, równocześnie startują 2 drużyny, liczy się najlepszy czas.

9. „Pojenie mierloka przez cumel” – uczestniczą 2 zawodniczki – zabawa niespodzianka na czas.