Atrakcyjne Zimowisko dla dzieci rolników 2015

Fundacja PLON wraz z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych są organizatorami zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii w 2015 roku. W zimowisku mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci i młodzież w wieku 7- 16 lat (urodzone nie wcześniej niż po 1.01. 1999 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę albo emeryturę KRUS.

Czas trwania turnusu wynosi 10 dni. Turnus rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem oraz suchym prowiantem na drogę w dniu wyjazdu. Dopłata rodziców do pobytu dziecka na turnusie wynosi 290 zł.

Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc, w terminie 1.02 – 10.02.2015 w Domu Wczasowym „HARNAŚ” 34-222 Zawoja – Składy 1566,
tel. 33-877-51-59.
Dzieci posiadające własny sprzęt narciarski powinny zabrać go ze sobą, z uwagi na przewidywane zajęcia z instruktorem na stoku.
Zapisy do 23 I 2015 r.

Kontakt w sprawie zimowiska:
tel. 695-191-357 lub 33/812-20-31
e-mail: danutakoz@interia.pl