Podsumowanie działań RZRKiOR za 2009 r.

Szkolenie ze środków Ministerstwa Rolnictwa w Wiśle – w dniach 25 i 26 marca w Ośrodku Szkoleniowym „RELAX” w Wiśle odbyło się dwudniowe szkolenie aktywu działaczy KR i KGW. Wzięło w nim udział 50 osób, kwota otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Rolnictwa wyniosła 8 tys. zł.

 „Trzeci Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich” odbył się w amfiteatrze w Jaworzu w dniach 23 i 24 maja. W ciągu 2 dni Przeglądu wystąpiło 50 zespołów z woj. śląskiego i małopolskiego, w tym z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, oświęcimskiego, suskiego i  wadowickiego. W sumie zaprezentowało się ok. 1000 wykonawców.

II Konkurs wieńców dożynkowych – 29 sierpnia 2009 r. w Goleszowie, współorganizacja z Gminą Goleszów, zgłosiło się 29 KGW, dojechało 26  oraz wieniec indywidualny od P. Gazurek z Hażlacha, z tego powiat cieszyński-9, bielski-7, oświęcimski – 6, suski-3 i żywiecki 2. Wieńce płaskie – 8, Korony -12, Kompozycje -7

Udział w jubileuszach i konkursach: Buczkowice 50-lecie, Poręba Wielka – 55-lecie, Bulowice 50-lecie, Brzeszcze – 50-lecie zespołu, w obchodach Dnia Kobiet w Nowej Wsi, 45-lecie KGW Zasole Bielańskie,  50-lecie KGW Las, 60-lecie KGW Stryszawa,  75-lecie KGW Porąbka, 50-lecie KGW Grójec i 25-lecie Zespół Artystyczny „Grojczanie” , 60-lecie KGW Cisiec Duży

Udział w dożynkach i innych imprezach: KGW Kozakowice – podsumowanie projektu „Kuchnia regionalna – Kurs gotowania i pieczenia” z działania 9.5 KGW Kobiernice – „Kobiernickie Miodobranie”, KGW i KR Bobrek i Chełmek – dożynki i odznaczenia,  jubileusz 50lecia pożycia małżeńskiego Zosi Dwornik , KGW Meszna – X Dni Mesznej, KGW Międzyrzecze Dolne – dożynki, KGW Porąbka – dożynki, KGW Witkowice – dożynki i odznaczenia, dożynki wojewódzkie w Świerklańcu, dożynki gminne w Hażlachu, Goleszów- dożynki Gminne, KGW Meszna, Bystra – Dożynki Gminne, KGW Ślemień – dożynki, KGW i KR Frydrychowice – dożynki i odznaczenia, KGW Wisła Głębce – zebranie, KGW Ochaby, Skoczów- dożynki gminne i odznaczenia, dożynki jasnogórskie, spotkanie w ARiMR, dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne w Rudnicy.

Udział w jury konkursów:

 •  „Stoły wielkanocne” w Hażlachu,
 •  „Igłą malowane i palma wielkanocna” w Grojcu,
 • w Gminnym Przeglądzie kulinarnym w Bystrej,
 • w komisji VIII Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych „Jesień”  z gminy Wilamowice – Pisarzowice,
 • w komisji oceniającej potrawy w ramach Polsko-Słowackiego Przeglądu „Kulinarne Dziedzictwo” w Dankowicach

Pomoc w kampanii do parlamentu europejskiego W. Serafin, M. Handzlik, M. Ormaniec,

Udział w finale regionalnym konkursu KRUS pod nazwa „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” Rejonowy Związek jako współorganizator ufundował nagrodę za I miejsce w tej edycji konkursu.

Organizacja wyjazdu dzieci na kolonie – A. Wrona i D. Kożusznik – wyjazd grupy 20 dzieci rolników (z powiatu cieszyńskiego i oświęcimskiego) spędziło 2 tygodnie 16-29 VIII w Rewalu nad morzem dzięki współorganizacji Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich i RZRKiOR w Bielsku-Białej, koordynacja, odwóz i przywóz.

Współpraca przy szkoleniach i projektach: 

 • z Wyższą Szkołą Zarządzania i Informatyki w Bielsku – Białej w sprawie projektu dla KR o bazie maszynowej,
 • Wniosek Fundacji HFG do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o cykl szkoleń z zakresu decupage oraz aktywny sprzedawca – wniosek RZRKiOR do fundacji o takie szkolenia w naszej świetlicy,
 • planowana koordynacja szkoleń organizowanych przez KZRKiOR i FAPA – będą u nas w świetlicy i w Kętach w spółdzielni Skiba (kartka)

Organizacja szkolenia „Profilaktyka raka szyjki macicy” – świetlica RZRKiOR Bielsko-Biała – 26.11.2009

Udział w spotkaniach:  

 • spotkanie Prezesów KR i RZRKiOR Polski Południowej z przedstawicielami firmy Skała,
 • udział w spotkaniach Zarządu KZRKiOR,
 • spotkanie z władzami Gminy Kety i przedstawicielem powiatu oświęcimskiego w sprawie IV Przeglądu KGW w Kętach w dniach 22-23 V 2010 ,
 • XVII Wojewódzki Zjazd Delegatów Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach
 • II Forum Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej i konferencja Pt. „Przyszłość gospodarstw drobnotowarowych na obszarze Polski Południowo -Wschodniej Ustroń -22-23.10 – D. Kożusznik
 • Spotkanie partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w woj. Śląskim – Bielsko-Biała, 29.10.2009 – plan działania, wyjazd studyjny do Portugalii 16-20.11 – D. Kożusznik (kartka)

Udział w delegacjach zagranicznych:

 • konferencja „Zatrudnianie pracowników sezonowych w rolnictwie” – Rzym 8-11.10 – D. Kożusznik,
 • wyjazd studyjny do Portugalii organizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy Śląskim Urzędzie Marszałkowskim poświęcony Lokalnym Grupom Działania 16-20 XI 2009

Współorganizacja wycieczki rolników do Sandomierza – Puław – Nałęczowa – 4-5.10– spotkanie w Józefowie z Przewodniczącym Wojewódzkiego Związku Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Lublinie p. Zdzislawem Szymczykiem oraz p. Stanisławem Gilem – Dyrektorem Sanatorium dla rolników w Nałęczowie

Prowadzenie kursu komputerowego KGW Dzięgielów, Jaworze

Spotkania z przewodniczącymi KGW – doradztwo, konsultacje (Dębowiec, Wisła-Głębce, Cieszyn-Pastwiska)

Aktualizacja rejestracji RZRKiOR (nowy Statut Związku, KRS)

Pozyskanie nowych najemców.

Ściąganie zadłużeń – Anima-Mundi, Fina-Fashion, Spartan, Carbo-Bud – Trans.