Władze RZRKiOR – kadencja 2018-2023

 • Prezydium Rady i Rada

 • WALDEMAR Pieczara
  Przewodniczący Rady
 • PROKSA Gertruda
  Przewodnicząca Rejonowej Rady KGW
 • PUZOŃ Cecylia
  Sekretarz
 • KOCOŃ Maria
  Członek Prezydium
 • WÓJCIK Ryszard
  Członek Prezydium
 • BEDNARZ Anna
  Członek
 • CHOWANIEC Stanisław
  Członek
 • DĘBIŃSKA Maria
  Członek
 • KASPERCZYK Stanisława
  Członek
 • MAJER Jerzy
  Członek
 • STRZĄDAŁA Tadeusz
  Członek
 • WRONA Andrzej
  Członek
 • Komisja rewizyjna

 • MYNARSKA Danuta
  Przewodnicząca
 • ADAMUS Łukasz
  Członek
 • KAWŁATOW Stanisława
  Sekretarz
 • Członkowie do władz krajowych

 • PROKSA Gertruda
  Członek Zarz ds. KGW
 • WRONA Andrzej
  Członek
 • WÓJCIK Ryszard
  Sąd Koleżeński
 • Zarząd RZRKiOR w Bielsku-Białej

 • KOŻUSZNIK Danuta
  Prezes Zarządu
 • JADWIGA Gębala
  Wiceprezes
 • MACURA Danuta
  Członek społeczny
 • Lista „Członków Honorowych” rady RZRKiOR w Bielsku-Białej

 • GACH Janina
  Członek ds. KGW
 • SKRZYPCZYK Halina
  Członek ds..KGW
 • KŁODA Paweł
  Członek
 • TRZOS Józef
  Członek
 • WRONA Michał
  Członek
 • Edward Korczyk
  Honorowy Przewodniczący Rady
 • Zofia Dwornik
  Honorowy Członek
 • GÓRNA Antonina
  Honorowa Przewodnicząca