VI Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych – Chybie 2013

Organizatorzy konkursu:

 • Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej
 • Rada Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich
 • Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu

Cele konkursu:

 • pokazanie pięknych symboli zakończenia żniw,
 • promowanie regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych
 • upowszechnianie wartości sztuki ludowej  wśród społeczeństwa
 • upowszechnianie atrakcyjności różnych szkół układania wieńców wykonanych z darów ziemi
 • aktywizowanie lokalnego środowiska zajmującego się bukieciarstwem.

Przedmiot konkursu:

Wieńce dożynkowe wykonane głównie z naturalnych materiałów roślinnych jako tradycyjne wieńce płaskie, korony lub kompozycje współczesne.

Termin i Miejsce:

1 września (niedziela) 2013 r. w godz. 15-18 w Parku obok Amfiteatru w Chybiu przy ul. Bielskiej 51, pow. cieszyński.. Konkurs odbędzie się w ramach Dożynek Gminnych.

Uczestnicy:

15 KGW z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, żywieckiego

Patronat honorowy:

 • Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk
 • Starosta Cieszyński – Jerzy Nogowczyk
 • Starosta Bielski – Andrzej Płonka
 • Starosta Oświęcimski – Józef Krawczyk
 • Wójt Gminy Chybie – Elżbieta Dubiańska-Przemyk

Dnia 1 września 2013 r. komisja oceniająca w składzie:

 1. Urszula Szuścik – Przewodnicząca Komisji (prof. Uniwersytetu Ślaskiego)
 2. Grzegorz Szetyński – Wiceprzewodniczący (Wicestarosta Bielski)
 3. Tadeusz Strządała – Członek Komisji (Prezes Kółka Rolniczego w Chybiu)
 4. Antonina Górna – Członek Komisji (Przewodnicząca Rady KGW)
 5. Andrzej Wrona – Członek Komisji (W-ce Przewodniczący RZRKiOR)
 6. Tadeusz Strządała – Członek Komisji (Prezes Kółka Rolniczego w Chybiu)
 7. Danuta Kożusznik – Sekretarz (Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej)

dokonała przeglądu i oceny wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu przez Koła Gospodyń Wiejskich i podjęła następujące decyzje:

 • W kategorii „wieńce płaskie”:
  • Wyróżnienie otrzymuje KGW Zaborze pow. cieszyński
  • 3 miejsce zajęło KGW Zabrzeg pow. bielski
  • 2 miejsce zajęło KGW Międzyrzecze Dolne pow. bielski
  • 1 miejsce zajęło KGW Hażlach pow. cieszyński
 • W kategorii „korony”:
  • Wyróżnienie otrzymuje KGW Malec pow. oświęcimski
  • 3 miejsce zajęło KGW Łęki pow. oświęcimski
  • 2 miejsce zajęło KGW Witkowice pow. oświęcimski
  • 1 miejsce zajęło KGW Kęty pow. oświęcimski
 • W kategorii „kompozycje”:
  • Wyróżnienie otrzymuje KGW Mnich pow. cieszyński
  • 3 miejsce zajęło KGW Chybie pow. cieszyński
  • 2 miejsce zajęło KGW Dwory I pow. oświęcimski
  • 1 miejsce zajęło KGW Wilamowice pow. bielski