II Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich „Zabawy naszych przodków” – Czaniec 2012

W Hali Sportowej w Czańcu w sobotę 10 listopada 2012 r. odbyła się II Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich pod hasłem „Zabawy naszych przodków”. W spartakiadzie udział wzięło około dwustu uczestniczek z dziewiętnastu kół gospodyń ze Śląska i części Małopolski. W sumie panie przyjechały z 5 powiatów, 11 gmin. Do pokonania miały aż 9 ciekawych konkurencji nawiązujących do zabaw naszych przodków. Gospodynie z Bielan, Babic, Bielowicka, Bujakowa, Cieszyna-Mnisztwa, Cięciny, Dankowic, Hecznarowic, Jasienicy, Juszczyny, Kobiernic, Kurowa, Leśnej, Międzyrzecza, Starej Wsi, Wilamowic, Witkowic, Zabrzega i Zasola Bielańskiego grały w piłkę nożną, biegały w workach i z rafką (kołem od roweru), pokonywały tor przeszkód, z zawiązanymi oczami strzelały na bramkę, zbijały się w „dwa ognie”, przeciągały linę, rzucały kaloszem na odległość, nawlekały koraliki. Panie zaskakiwały widzów nie tylko swoją sprawnością fizyczną, ale też ciekawymi, zabawnymi strojami, bojowymi okrzykami, a przede wszystkim – wspaniałą zabawą.

Celami Spartakiady były:

 • prezentacja, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych zabaw i konkurencji sportowych a także innego dorobku kulturowego KGW
 • promocja obszarów wiejskich i ich bogactwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu,
 • integracja społeczności wiejskiej połączona z promocją zdrowego stylu życia.
 • popularyzacja dokonań sportowych KGW w środowisku lokalnym
 • kultywowanie tradycji sportowych
 • pokazanie możliwości pozyskania środków na zrównoważony rozwój wsi.

Wszystkie założone cele spartakiady zostały osiągnięte. Dzięki zaangażowaniu do pomocy czanieckich dzieci, mogły one przy okazji zobaczyć, jak dawniej na wsi ludzie się bawili bez drogiego sprzętu sportowego – wystarczy dobry pomysł, dobry humor i trochę chęci. Niektóre panie przyznawały, że przed spartakiadą ćwiczyły kondycję, wynajmowały sale gimnastyczne, swoich trenerów. Spartakiada przyczynia się do odmłodzenia KGW – koła przyjmują nowe członkinie, które wprowadzają nowości, a uczą się od starszych koleżanek dawnych tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Zabawową walkę obserwowała pilnie i oceniała kadra sędziowska w składzie: p. Stefan Tondryk – Sędzia Główny, p. Katarzyna Zemanek i p. Jadwiga Kliś – Sędziowie Pomocniczy.

Spartakiadę wygrała drużyna z KGW Leśna z gminy Lipowa pow. żywiecki, na drugim miejscu uplasowało się Międzyrzecze Dolne z gminy Jasienica pow. bielski, a na trzecim – KGW Juszczyna gm. Radziechowy – też z Żywiecczyzny. Jak widać góralski hart ducha i ciała okazał się niezawodny!

Spartakiadzie towarzyszyły stoiska informacyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z przepięknym rękodziełem oraz pysznymi, tradycyjnymi smakołykami.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in.: Poseł na Sejm RP p. Małgorzata Pępek, asystentka p. Europoseł Małgorzaty Handzlik – p. Karolina Machajska, Starosta Bielski – Andrzej Płonka, Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński. Gminę Porąbka reprezentowali: Wójt p. Czesław Bułka, Przewodniczący Rady – p. Tadeusz Wawak, Sekretarz Rady – p. Kazimierz Gałuszka. Liczna była reprezentacja instytucji okołorolniczych, tj.: p. Mirosław Szemla – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, p. Beata Jaromir – z OR Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, p. Andrzej Grzyb – Dyrektor Oddziału w Bielsku Białej Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, p. Janusz Kudłacik – Kierownik BT Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej. Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej reprezentowali: p. Gertruda Proksa – członek Zarządu Krajowego KGW w Warszawie, p. Edward Korczyk – Przewodniczący Rady, p. Zofia Dwornik – Sekretarz Rady, p. Danuta Kożusznik – Prezes Zarządu i p. Jadwiga Gębala – Wiceprezes Zarządu. Imprezę oglądali także licznie zebrani kibice.

Organizatorami imprezy byli:

 • Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej
 • Urząd Marszałkowski -Wydział Terenów Wiejskich Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Katowicach
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Urząd Gminy Porąbka

Patronat honorowy pełniła p. Aleksandra Banasiak – Członek Zarządu Woj. Śląskiego. Patronat medialny pełniła Kronika Beskidzka oraz portal internetowy „Beskidzka24.pl”.

Spartakiada została dofinansowana ze Środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego, w ramach priorytetu 5 „Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi” w wysokości 7 tys. zł, o czym informowano w materiałach promocyjnych oraz podczas imprezy.