IV Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych – Wilkowice 2011

W ubiegłą niedzielę 4 września przy OSP Wilkowice (gmina Wilkowice, pow. bielski) odbył się IV Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych wykonanych przez Kola Gospodyń Wiejskich z terenu byłego woj. Bielskiego. Konkurs przeprowadzono w ramach VI Gminnego Święta Plonów. Organizatorami konkursu byli: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej, Gminna Rada Kobiet KGW, OSP Wilkowice, Gmina Wilkowice. Panie z KGW pojawiły się w barwnych strojach regionalnych i uczestniczyły w korowodzie do miejscowego kościoła parafialnego.

Celem konkursu było:

 • pokazanie pięknych symboli zakończenia żniw,
 • promowanie regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych
 • upowszechnianie wartości sztuki ludowej  wśród społeczeństwa
 • upowszechnianie atrakcyjności różnych szkół układania wieńców wykonanych z darów ziemi
 • aktywizowanie lokalnego środowiska zajmującego się bukieciarstwem.

Przedmiotem konkursu były wieńce dożynkowe wykonane głównie z naturalnych materiałów roślinnych z niewielką ilością dodatków sztucznych, jako tradycyjne wieńce płaskie, korony lub kompozycje współczesne.

Do konkursu zgłoszono 23 wieńce: 9 z powiatu bielskiego, 9 z oświęcimskiego, 3 z pow. żywieckiego oraz 2 z suskiego.

Zgłoszono 10 koron, 8 kompozycji i 5 wieńców płaskich.

Jury konkursu pracowało w składzie:

 1. Bogdan Kuboszek – Przewodniczący Komisji – Dyrektor Górnośląskiego Parku Etnograficznego „Skansen” w Chorzowie,
 2. Bogdan Wandzel – Wiceprzewodniczący Komisji – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka  Kultury w Bielsku-Białej,
 3. Grzegorz Szetyński – Członek Komisji – Wicestarosta Bielski,
 4. Krzysztof Balawander – Członek Komisji – Dyrektor Domu Kultury w Kętach,
 5. Sławomir Filapek – Członek Komisji – Kierownik Referatu ds Kultury, Sportu i Promocji Gminy Wilkowice
 6. Danuta Kożusznik – Sekretarz – Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.

Jury dokonało przeglądu oraz oceny wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu przez Koła Gospodyń Wiejskich i podjęło następujące decyzje:

 • W kategorii „wieńce płaskie”:
  • 3 miejsce zajęło KGW Bystra pow. bielski (wieniec nr 21)
  • 2 miejsce zajęło KGW Wilkowice pow. bielski (nr 25)
  • 1 miejsce zajęło KGW Meszna pow. bielski (nr 22)
 • W kategorii „korony”:
  • 3 miejsce zajęło KGW Międzyrzecze Dolne pow. bielski (nr 16)
  • 2 miejsce zajęło KGW Łęki pow. oświęcimski (nr 15)
  • 1 miejsce zajęło KGW Kocoń pow. żywiecki (nr 17)
 • W kategorii „kompozycje”:
  • 3 miejsce zajęło KGW Bielany pow. oświęcimski (nr 7)
  • 2 miejsce zajęło KGW Wilamowice pow. bielski (nr 8)
  • 1 miejsce zajęło KGW Dwory I pow. oświęcimski (nr 3)

Ponadto specjalne wyróżnienie otrzymało KGW Hucisko-Pewelka pow. suski (wieniec nr 4) oraz KGW Las pow. żywiecki (nr 14)

Patronat honorowy pełnili:

 • Pani Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Pan Stanisław Dąbrowa – I Wicewojewoda Śląski
 • Pan Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej
 • Pan Andrzej Płonka – Starosta Bielski
 • Pan Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice

Sponsorzy „IV Konkursu Wieńców Dożynkowych”

 • Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Śląska Izba Rolnicza w Katowicach
 • Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 • Pani Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Gmina Wilkowice
 • Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej

Spośród zaproszonych Gości zaszczycili nas swoją obecnością:

 • Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Marian Ormaniec– Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Członek Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
 • Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Bielski,
 • Bogdan Kuboszek – Dyrektor Górnośląskiego Parku Etnograficznego „Skansen” w Chorzowie,
 • Mirosław Szemla – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Andrzej Grzyb – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego O/Bielsko-Biała
 • Bogdan Wandzel – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka  Kultury w Bielsku-Białej,
 • Krzysztof Balawander – Dyrektor Domu Kultury w Kętach,

Gości przywitali Wójt Gminy Wilkowice – Mieczysław Rączka oraz Przewodnicząca Rady Kobiet RZRKiOR p. Antonina Górna.