Doposażenie KGW Jaworze przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, na prośbę Koła Gospodyń Wiejskich Nr 1 w Jaworzu, złożył w 2019 roku do Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska wniosek pt. „DOPOSAŻENIE KGW NR 1 w Jaworzu w drobny sprzęt gastronomiczny”.

Wniosek złożono w ramach projektu grantowego pt. Budowanie potencjału NGO`s. Projekt grantowy wskazany jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w przedsięwzięciu pt. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – INTEGRACJA, KOMPETENCJE, KAPITAŁ SPOŁECZNY”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W wyniku realizacji tego wniosku, KOŁO Gospodyń Wiejskich Nr 1 w Jaworzu stanie się beneficjentem sprzętu gastronomicznego za kwotę ponad 14 tysięcy złotych, na który składają się:

– PIEC KONDENSACYJN0 – PAROWY pięciopoziomowy, Marki PRIMAX wraz z PODSTAWĄ i 10 POJEMNIKAMI,
– MASZYNKA DO MIELENIA MIĘSA (tzw. „wilk”)
– TERMOS DO TRANSPORTU ŻYWNOSCI 20L
– 4 GARNKI STALOWE (poj. 36,6 l, 50,0 l) wraz z PODSTAWĄ POD GARNKI
– ZESTAW GARNKÓW mniejszych,
– 2 KOCIOŁKI ELEKTRYCZNE O POJ. 10,0 l
– MULTIPATELNIA ELEKTRYCZNA 550
– MIKSER RĘCZNY PROFIL LINE 250
– WARNIK NA WODĘ

Całkowity koszt w 100 % powinien zostać pokryty przez LGD po przedłożeniu wniosku o płatność.