Forum Rolnicze Podbeskidzia

Forum Rolnicze Podbeskidzia to coroczne spotkanie rolników, przedstawicieli instytucji okołorolniczych i działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z władzami rządowymi, samorządowymi związanymi z tematyką rolnictwa i rozwoju wsi. Forum jest okazją do przekazania najważniejszych merytorycznych informacji i wyjaśnień, do dyskusji oraz wymiany doświadczeń.
W czasie Forum czynne będą stoiska informacyjne instytucji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi
W bieżącym roku swój udział potwierdził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki oraz Główny Lekarz Weterynarii Pan Marek Pirsztuk.

Forum Rolnicze Podbeskidzia odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 roku (środa) w godz. 11 – 14.00 w pow. cieszyńskim w Gościńcu „Bonjour” w Chybiu ul. Bielska 168.
Uczestnikami Forum będą rolnicy i działacze wszystkich środowisk rolniczych, przedstawiciele organizacji, instytucji i samorządów  z całego woj. śląskiego, tak więc Forum to będzie miało wymiar wojewódzki.
Organizatorami tegorocznego Forum są: Śląska Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu, Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.

Patronat honorowy przyjęli:
Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Wójt Gminy Chybie

Patronat medialny będą pełnić:
Telewizja Katowice, Polskie Radio Katowice, Dziennik Zachodni, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Portal Internetowy OX.PL oraz „Nasze Miasto”.
Celem Forum Rolniczego jest:

 • przybliżenie rolnikom i władzom samorządowym nowych zasad Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020;
 • przekazanie stanu rozwiązywania najważniejszych bieżących problemów polskich rolników;
 • przedstawienie szans rozwoju gospodarstw w woj. śląskim;
 • zapoznanie z możliwościami pozyskiwania pomocy krajowej i unijnej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
 • przedstawienie możliwości współpracy z różnymi instytucjami i firmami pracującymi na rzecz rolnictwa;
 • wymiana doświadczeń i integracja środowiska wiejskiego.
 • Program

  • Oficjalne otwarcie Forum, powitanie zaproszonych gości oraz uczestników Forum
  • Występ Zespołu Regionalnego „Strumień” oraz uczniów Zespołu Szkół   Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu,
  • Wystąpienie Głównego Lekarza Weterynarii p. Marka Pirsztuka
  • Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Marka Sawickiego
  • Dyskusja – wystąpienia zaproszonych gości.