III Forum Rolnicze Podbeskidzia

III Forum Rolnicze Podbeskidzia przyciągnęło ponad 200 rolników, przedsiębiorców i samorządowców, którzy mogli dowiedzieć się o najnowszych rozwiązaniach dla rolnictwa i obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 14 IV RZRKiOR współorganizował, a Prezes Danuta Kożusznik prowadziła III Forum Rolnicze Podbeskidzia, w którym wzięło udział ponad 200 rolników z pow. cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Patronat honorowy Forum pełnili: Starosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk oraz Burmistrz Skoczowa Janina Żagan. Głównym prelegentem była p. Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która mówiła o budżecie na rolnictwo i rozwój polskiej wsi na lata 2014-2020. Forum odbywało się w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, który był jednym z organizatorów, obok Śląskiej Izby Rolniczej, ARiMR, Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej i Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Patronat medialny pełnił Portal Śląska Cieszyńskiego OX.pl oraz Głos Ziemi Cieszyńskiej. Na spotkanie przybyło wielu zainteresowanych tematyką rolników, przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Wśród zebranych między innymi byli: Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego, Stanisław Dąbrowa Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Marian Ormaniec Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, Irena Łaba Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie, Grzegorz Boski Dyrektor śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Tomasz Żabiński Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Zygmunt Adrianek Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, Roman Włodarz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, Artur Pustelnik Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. Forum poprowadziła Danuta Kożusznik Prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.

Pani Minister przekazała wszystkim zebranym najświeższe informacje w sprawie budżetu na rolnictwo w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przedstawiła główne cele PROW 2014-2020, strukturę oraz omówiła działania i poddziałania wchodzące w jego skład. Obecność Zofii Szalczyk oraz przekazane informacje wywołały szeroką dyskusję na temat rolnictwa w nadchodzącym czasie oraz wiele pytań uwzględniających specyfikę w województwie śląskim.

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych poprzedzili wykład przepięknym występem folklorystycznym. III Forum Rolnicze Podbeskidzia – ze względu na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy – okraszone były poczęstunkiem przygotowanym również przez uczniów.”