Informacja nt. „Regionalnych Spotkań z Tradycją – Przegląd Zespołów KGW” – Łękawica 2018

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

REGIONALNE SPOTKANIA Z TRADYCJĄ – PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KGW”

Łękawica, 19-20 maja 2018 r.

Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej wraz Gminą Łękawica oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łękawicy zapraszają na plenerową imprezę folklorystyczną pod nazwą „Regionalne Spotkania z Tradycją – Przegląd Zespołów KGW”.

Wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze w Łękawicy pow. żywiecki w dniach 19-20 maja 2018 r.  w godz. 10-18 i ma na celu aktywizację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich. Ważne dla organizatorów jest zachowanie unikalności kulturowej wsi oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, gwary, strojów regionalnych, a także tradycyjnych potraw i rękodzieła związanych z terenami wiejskimi. Zależy nam również na promocji obszarów wiejskich Podbeskidzia i jego bogactwa kulturowego, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i integracji społeczności wiejskiej. 

Przegląd ma charakter ponadregionalny, bo uczestniczyć w nim będzie ok.50 zespołów regionalnych KGW z terenu woj. śląskiego. Gościnnie wystąpią też zespoły z innych regionów. Zespoły zaprezentują regionalne stroje i repertuar folklorystyczny różnych kultur, w tym m.in.: cieszyńskiej, śląskiej, góralskiej, laskiej czy innej. Impreza połączona będzie z prezentacją rękodzieła ludowego oraz tradycyjnych potraw.

Patronatem honorowym objęli imprezę Wójt Gminy Łękawica oraz Wicemarszałek Woj. Śląskiego. 

Wstęp wolny. Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji na kolkarolniczebb.pl

Impreza realizowana jest w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie ksow.pl