Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

W dniu 12 VI 2014 r. Prezes Zarządu Danuta Kożusznik uczestniczyła w finale etapu regionalnego XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowanego m.in. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do tegorocznego finału regionalnego zakwalifikowały się gospodarstwa reprezentujące powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński, rybnicki, raciborski, gliwicki i zawierciański. Rozstrzygnięcie eliminacji etapu regionalnego odbyło sie tym razem w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Bielsku-Białej. Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych ufundował nagrodę dla Pana Janusza Gajdzicy z Cisownicy pow. cieszyński za III miejsce w eliminacjach regionalnych. Obecnie zakończył się już wojewódzki etap tego konkursu i KRUSi ogłasza jego 16. laureatów, którzy zakwalifikowali się do ostatnich, centralnych eliminacji. W terminie od 14 lipca do 1 sierpnia br. Centralna Komisja Konkursowa przeprowadzi wizytacje 16. gospodarstw w kraju, spośród których wyłoni zwycięzcę – właściciela/i najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju. Przy ocenie gospodarstw będą brane pod uwagę m.in.: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan budynków inwentarskich i gospodarczych; wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony ruchomych części; stan techniczny maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich.

Zwycięzcę Konkursu poznamy we wrześniu br. podczas Targów Agro Show w Bednarach k. Poznania. Lista laureatów etapów wojewódzkich.