Konkurs Wieńców Dożynkowych 31 VIII 2014

Konkurs zorganizowali: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej; – Rada Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce.

Celem konkursu było pokazanie pięknych symboli zakończenia żniw,
– promowanie regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych, a także upowszechnianie atrakcyjności różnych szkół układania wieńców wykonanych z darów ziemi.
Panie przygotowały wieńce z naturalnych materiałów roślinnych jako tradycyjne wieńce płaskie, korony lub kompozycje współczesne.
Komisja oceniająca w składzie:

  1. Waldemar Pieczara – Przewodniczący Komisji (Przewodniczący RZRKiOR)
  2. dr Marta Tylza-Janosz – Ekspert (Dyrektor Muzeum w Kętach)
  3. Leszek Miłoszewski – Ekspert (Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w B-B)
  4. Grzegorz Szetyński – Członek Komisji (Wicestarosta Bielski)
  5. Gertruda Proksa – Członek Komisji (Członek Krajowej Rady KGW)
  6. Edward Korczyk – Członek Komisji (Honorowy Przewodniczący RZRKiOR)
  7. Danuta Kożusznik – Sekretarz (Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej)

dokonała przeglądu i oceny wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu przez Koła Gospodyń Wiejskich, uwzględniając poniższe kryteria:
Zastosowane materiały – użycie jako podstawowych materiałów tradycyjnych, związanych ze świętem plonów – np. kłosy, ziarno, owoce, warzywa, kwiaty itp.
Walory artystyczne i estetyczne – kompozycja, estetyka, bryła, kształt, dobór barw
Sposób wykonania wieńca – technika, trudność, dokładność wykonania
i podjęła następujące decyzje:
W kategorii „wieńce płaskie”:

Wyróżnienie otrzymuje KGW Kobiernice pow. bielski (wieniec nr 29- 74 pkt)
3 miejsce zajęło KGW Meszna pow. bielski (nr 25- 77 pkt)
2 miejsce zajęło KGW Międzyrzecze Dolne pow. bielski (nr 27- 78 pkt)
1 miejsce zajęło KGW Pławy pow. oświęcimski (nr 26- 80 pkt)
W kategorii „korony”:

Wyróżnienie otrzymuje KGW Malec pow. oświęcimski (nr 3- 76 pkt)
3 miejsce zajęło KGW Rybarzowice pow. bielski (nr 6- 77 pkt)
2 miejsce zajęło KGW Bobrek pow. oświęcimski (nr 8- 78 pkt)
1 miejsce zajęło KGW Witkowice pow. oświęcimski (nr 1- 79 pkt)
W kategorii „kompozycje”:

Wyróżnienie otrzymuje KGW Hucisko-Pewelka pow. suski (nr 17- 76 pkt)
3 miejsce zajęło KGW Pisarzowice pow. bielski (nr 14- 78 pkt)
2 miejsce zajęło KGW Bieńkówka pow. suski (nr 20- 79 pkt)
1 miejsce zajęło KGW Dwory I pow. oświęcimski (nr 19- 82 pkt)

Na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy komisja wytypowała wieniec wykonany przez mieszkańców przysiółka Czaniec-Zagłębocze pod kierownictwem p. Aliny Brzazgacz.

Koła otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki i nagrody rzeczowe ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, Lokalną Grupę Działania „Ziemia Bielska”, Lokalną Grupę Rybacką „Bielska Kraina”, Parafię św. Bartłomieja w Czańcu, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.
Wieńce obejrzało kilkaset osób uczestniczących w Dożynkach.

http://witkowice.com/galeria/nggallery/kolo-gospodyn-wiejskich/dozynki-czaniec-2014