Nowa ustawa o KGW

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich informujemy, że jesteśmy po konsultacjach prawnych oraz szkoleniach w ARiMR i przekazujemy najważniejsze informacje.

KGW, które nie zarejestrują się w ARiMR, zgodnie z art. 34.6 nowej ustawy mogą legalnie dalej działać na dotychczasowych przepisach (ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolniczych z 1982 r.). Koła, które chcą nadal być naszymi członkami, z nami współpracować i uczestniczyć w organizowanych przez nas przedsięwzięciach – mogą dalej działać na dotychczasowych zasadach. Mogą dalej być człokami swoich Kółek Rolniczych lub bezpośrednio Rejonowego Zwiazku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej i na dotychczasowych zasadach prowadzić swoją działalność i uproszczoną dokumentację oraz korzystać z naszej pomocy. Niestety na razie nie mają prawa do pieniędzy oferowanych przez Rząd i ARiMR.

Koła, które chcą otrzymać rządowe pieniądze (od 3 do 5 tys. w zależnosci od liczebnosci Koła), muszą się zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 27 XII 2018 r. Otrzymaną jednorazową dotację będą musiały wydać do 31 marca 2019 r. na określone przez Rozporządzenie cele i rozliczyć się z tej dotacji do końca kwietnia. Będą od tej pory podlegać pod wymogi, nadzór i kontrolę Prezesa ARiMR oraz Pełnomocnika Rządu ds Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Koła takie rejestrują się też w Urzędzie Skarbowym i w Urzędzie Statystcznym. Takie KGW prowadzą książkę przychodów i rozchodów oraz składają urzędowe rozliczenia i sprawozdania. Wszystkie członkinie takiego Koła i ich dane (imię, nazwisko, adres i PESEL) będą wykazywane w Rejestrze KGW, który jest jawny dla wszystkich. Koła zarejestrowane w ARiMR „wypadają” automatycznie z organizacji kółkowej i nie są już członkami Kółka Rolniczego ani Rejonowego Związku i wg przepisów nie będą mogły już do nas wrócić.

Koła muszą samodzielnie podjąć decyzję o swojej przyszłości. Apelujemy jednak o spokój, dokładną analizę przepisów i wymogów oraz o unikanie podziałów i konfliktów, by ponad 150-letnia tradycja działania Kół Gospodyń Wiejskich w oparciu o współpracę społeczną nie została zaprzepaszczona.

Z poważaniem Rejonowa Rada, Rada KGW i Zarząd Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.