Plan Pracy KGW na 2022 r. – Zapraszamy do udziału!

PLAN PRACY RADY KGW RZRKIOR W BIELSKU-BIAŁEJ NA 2022 R.

 1. Organizacja 2 spotkań Rady, w tym 1 wyjazdowe
 2. Organizacja XV przeglądu kolędniczego – Przeciszów 23 I 2022 r.
 3. Współorganizacja Dni Kobiet (gminy, powiaty)
 4. Organizacja Przeglądu Zespołów Regionalnych VI –Węgierska Górka 28-29 V
 5. Przygotowanie wystaw twórczości rękodzieła KGW – przy wszystkich przeglądach, konkursach, dniach kobiet, dożynkach
 6. Organizacja kolonii i ferii dla dzieci rolników?
 7. Współpraca i udział w konkursach kulinarnych KGW – np. Kulinarne Dziedzictwo, Złota Warzecha, Próbowacki itp.
 8. XV Konkurs Wieńców Dożynkowych – Goleszów (27.08), Wilamowice (11.09. 2022)
 9. Udział KGW w dożynkach różnego szczebla 
 10. Udział w Jubileuszach KGW i innych spotkaniach 
 11. Pielgrzymka KGW i KR do Rychwałdu połączona z koncertem pieśni Maryjnych – 10 września 2022 
 12. Spartakiada KGW – 22.10.2022? – Brzeszcze
 13. Szkolenia i konferencje – sprawy organizacyjne, zdrowotne, obostrzenia covidowe 
 14. Realizacja projektów dla KGW (gmina Kozy, Porąbka, Jaworze i in.)
 15. Współpraca z różnymi instytucjami, samorządem lokalnym 
 16. Aktualizacja rejestracji w Rejonowym Związku, na portalu mojeKGW.pl i opłacania składek członkowskich w Rejonowym Związku
 17. Propagowanie ogólnopolskich działań KGW 
 18. Odwiedzanie długoletnich, zasłużonych działaczek
 19. Propagowanie spraw ekologii
 20. Sprawy bieżące