Plan pracy Rejonowej Rady KGW na 2018

PLAN PRACY RADY KGW RZRKIOR
W BIELSKU-BIAŁEJ NA 2018 R.

 •  Przeprowadzenie IX Przeglądu Zespołów Kolędniczych KGW – 28 stycznia 2018 – Dankowice, ok. 20 zespołów KGW
 • Organizacja 2 spotkań Rady, w tym 1 wyjazdowe
 • Współorganizacja Dni Kobiet (gminy, powiaty)
 • Organizacja Przeglądu Zespołów Regionalnych – 19-20 V 2018 Łękawica
 • Przygotowanie wystaw twórczości rękodzieła KGW – przy wszystkich przeglądach, konkursach, dniach kobiet, dożynkach
 • Współpraca i udział w konkursach kulinarnych KGW – np. Kulinarne Dziedzictwo, Złota Warzecha, Próbowacki itp., Beskidzkie Boże Narodzenie
 • XI Konkurs Wieńców Dożynkowych 26 VIII – Bystra – Dożynki Diecezjalne i
  9 IX – dożynki wojewódzkie w Wiśle
 • Udział KGW w dożynkach różnego szczebla
 • Udział w Jubileuszach KGW i innych spotkaniach (14.04 – 70-lecie Stara Wieś,21.04 – KGW Bujaków, 9.06 – 60 lat KGW Mnich, 15 IX – KGW Zbytków, 6.10 – 70-lat Czaniec,
 • Pielgrzymka KGW i KR Rychwałd – 1 IX 2018
 • Spartakiada KGW – 20 X 2018? – Jaworze
 • Organizacja X Przeglądu Zespołów Kolędniczych – Rajcza 2019?
 • Szkolenia i konferencje – sprawy organizacyjne, zdrowotne
 • Realizacja projektów dla KGW (gmina Porąbka, Jaworze i in.)
 • Współpraca z różnymi instytucjami, samorządem lokalnym
 • Aktualizacja rejestracji w Rejonowym Związku, na portalu mojeKGW.pl i opłacania składek członkowskich w Rejonowym Związku
 • Propagowanie ogólnopolskich działań KGW
 • Pomoc w organizacji IV Zjazdu Delegatów
 • Odwiedzanie długoletnich, zasłużonych działaczek
 • Zakładanie i aktywizacja Gminnych Rad KGW
 • Sprawy bieżące