Regionalne Spotkania z Tradycją 2014

Regionalne Spotkania z Tradycją to V Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich połączony z prezentacją rękodzieła ludowego oraz tradycyjnych potraw.

Do Przeglądu zgłosiło się ok. 50 zespołów, w tym ok. 1000 osób występujących, prezentujących folklor cieszyński, śląski, żywiecki, krakowski, laski i inne. Dobra opinia z poprzednich Przeglądów mobilizuje coraz więcej zespołów do udziału w występach oraz do opracowywania coraz to ciekawszych repertuarów. Zespoły są z 2 województw – śląskiego i małopolskiego, reprezentują kilka regionów, kilkanaście powiatów i kilkadziesiąt gmin.

Celem działania jest zachowanie unikalności kulturowej wsi oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, gwary, strojów regionalnych, a także tradycyjnych potraw i rękodzieła związanych z terenami wiejskimi. Zależy nam również na promocji obszarów wiejskich Podbeskidzia i jej bogactwa kulturowego, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i integracji społeczności wiejskiej. będą też okazją do pokazania możliwości pozyskania środków na zrównoważony rozwój wsi.

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Organizatorzy:

  • Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej,
  • Rejonowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich
  • Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Brennej; 

Patronat honorowy:

  • Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
  • Przewodnicząca Krajowej Rady KGW
  • Starosta Cieszyński
  • Wójt Gminy Brenna

Patronat medialny:

  • TVR, Radio Piekary 88,7 FM, Głos Ziemi Cieszyńskiej, OX.pl, beskidzka24, gazetacodzienna.pl; Brenna.pl; haloCieszyn.pl,
  • SpaceIN.pl

Szczegóły: kolkarolniczebb.pl/7-8-czerwca-regionalne-spotkania-z-tradycja

HARMONOGRAM WYSTEPÓW KGW