Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Regionalnym Przeglądzie Kolędniczym KGW Strumień 2020

Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej
Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Strumień oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Strumieniu

serdecznie zapraszają na

XI Regionalny Przegląd Kolędniczy Kół Gospodyń
Wiejskich

26 stycznia 2020 r. (niedziela), godz. 10.00-17.00
emgok w Strumieniu, ul. Młyńska 14

W programie występy zespołów wokalnych KGW z powiatów: bielskiego,
cieszyńskiego, oświęcimskiego, suskiego, żywieckiego i wadowickiego.

wstęp wolny

Patronat honorowy:
Burmistrz Strumienia – Anna Grygierek, Starosta Cieszyński – Mieczysław Szczurek

Podczas koncertu odbędzie się zbiórka pieniędzy dla Dominiki Wyroby walczącej z chorobą
nowotworową.