Sukces zespołu „Echo” z Hecznarowic w Polanicy-Zdroju

W dniach 2-4.października 2015 roku w Polanicy – Zdrój na scenie teatru zdrojowego odbył się XVI Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „TĘCZA POLSKA” .

Przez trzy dni 18 zespołów artystycznych, w tym dwa z Białorusi (obwód Miński) prezentowało swój potencjał twórczy wyrażany : śpiewem, muzyką i tańcem oraz pięknymi strojami podkreślającymi odrębności etniczne i kulturowe.
Na czele komisji konkursowej stała ikona polskich scen operowych tenor – pan Wiesław Ochman . Poziom artystyczny zespołów był wysoki, i my jako nowicjusze czuliśmy mocne napięcie i stres przed ogłoszeniem wyników konkursu. W dniu 4 października w naszym zespole zapanowała wielka radość zwycięstwa, gdy ogłoszono że „wywalczyliśmy” trzecie miejsce i nagrodę pieniężną. Sama nagroda pieniężna jest ważnym elementem bo z „kasą” zawsze łatwiej, ale przede wszystkim „laur zwycięstwa”jest motywacją do dalszej pracy i działania na rzecz sławienia naszej wsi i regionu w którym żyjemy – a więc nie odpuszczamy i za kilka dni startujemy w ekumenicznym festiwalu „Psallite Deo” w Kętach.