V Przegląd Kolędniczy Kól Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia

Cele Przeglądu KGW:

  • prezentacja, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, strojów, zwyczajów a także innego dorobku kulturowego KGW
  • promocja obszarów wiejskich i jej bogactwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu,
  • integracja społeczności wiejskiej połączona z promocją zwyczajów świątecznych.
  • przegląd będzie też okazją do pokazania możliwości pozyskania środków na zrównoważony rozwój wsi.

Do Przeglądu zostały zaproszone KGW z woj. śląskiego i części Małopolski. Przewiduje się uczestnictwo kilkuset osób, w tym osób występujących będzie ok. 300.

Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do KSOW, wpisuje się w priorytet 5 „Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi”.

Zobacz harmonogram.