VIII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych – Kozy 2015

VIII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych – Kozy 2015

Organizatorzy konkursu:

– Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,

– Dom Kultury w Kozach

Cele konkursu:

– pokazanie pięknych symboli zakończenia żniw,

– promowanie regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych

– upowszechnianie wartości sztuki ludowej  wśród społeczeństwa

– upowszechnianie atrakcyjności różnych szkół układania wieńców wykonanych z darów ziemi

– aktywizowanie lokalnego środowiska zajmującego się bukieciarstwem.

Przedmiot konkursu :

Wieńce dożynkowe wykonane głównie z naturalnych materiałów roślinnych jako tradycyjne wieńce płaskie, korony lub kompozycje współczesne.

Termin i Miejsce:

6 września 2015 r. (niedziela) Park przy Pałacu Czeczów w Kozach ul. Krakowska 5 (Gm. Kozy pow. bielski). Konkurs odbędzie się w ramach Dożynek Gminnych w Kozach.

5. Uczestnicy:

ok. 20 KGW z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego i żywieckiego

Patronat honorowy:

Wicemarszałek Woj. Śląskiego, Starosta Bielski, Wójt Gminy Kozy

Regulamin Kozy 2015