Zaproszenie na „Regionalne Spotkania z Tradycją”, w tym XII Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich

Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej wraz Gminą Łękawica oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łękawicy zapraszają na „Regionalne Spotkania z Tradycją”, w tym XII Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich.

Przegląd odbędzie się w amfiteatrze w dniach 19-20 maja 2018 r. w godz. 10-18. Przegląd ma charakter ponadregionalny, a nawet ponadwojewódzki, bo uczestniczyć w nim będzie ok. 50 zespołów regionalnych KGW z woj. śląskiego i części małopolskiego (ponad 1000 wykonawców z powiatów: bielski, cieszyński, oświęcimski, suski, wadowicki i żywiecki). Gościnnie wystąpią też zespoły z innych regionów. Zespoły zaprezentują regionalne stroje i repertuar folklorystyczny różnych kultur, w tym m.in.: cieszyńskiej, śląskiej, góralskiej, laskiej, krakowskiej czy innej. Przegląd połączony będzie z prezentacją rękodzieła ludowego oraz tradycyjnych potraw.

Patronatem honorowym objęli imprezę Wójt Gminy Łękawica oraz Marszałek Woj. Śląskiego.

Celem działania jest zachowanie unikalności kulturowej wsi oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, gwary, strojów regionalnych, a także tradycyjnych potraw i rękodzieła związanych z terenami wiejskimi. Zależy nam również na promocji obszarów wiejskich Podbeskidzia i jej bogactwa kulturowego, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i integracji społeczności wiejskiej.

Zapraszamy chętne KGW do zgłaszania stoisk z rękodziełem czy potrawami. Zapisane zespoły prosimy o kontakt w celu potwierdzenia terminu występów – tel. 33/812-20-31, e-mail: rzrkior_bb@interia.pl

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na „Regionalne Spotkania z Tradycją”, w tym XII Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich