Zmarła nasza Honorowa Przewodnicząca Rady KGW – Antonina Górna

Pogrzeb odbędzie sie w Mesznej gm. Wilkowice we wtorek 2 czerwca o godz. 15.30 (15.00 – Różaniec) na cmentarz przykościelny.

Antonina Górna (z d. Matlak)
urodziła się blisko 91 lat temu w Buczkowicach, jednak większość swojego życia spędziła w Mesznej w gminie Wilkowice.
Była znaną, bardzo aktywną i cenioną działaczką Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych. Od 1967 do 2015 r. pełniła funkcję przewodniczącej KGW Meszna, była też prezeską tamtejszego Kółka Rolniczego oraz przez 37 lat przewodniczącą Gminnej Rady KGW w Wilkowicach, a także członkinią Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wilkowicach. Od 1975 r. wzorcowo i nieprzerwanie pełniła funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiej a po zmianie województw – Rejonowej Rady KGW w Bielsku-Białej. W 2018 r. została Honorową Przewodniczącą tej Rady.

Reprezentowała również aktywnie nasz Region na szczeblu krajowym – w Krajowej Radzie KGW. Była nieocenioną organizatorką szkoleń z zakresu zakładania i zasad funkcjonowania Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzenia ich dokumentacji, zasad prowadzenia gospodarstwa domowego, urządzania ogródków przydomowych, produkcji zdrowej żywności. Przez 30 lat prowadziła zespół regionalny przy KGW w Mesznej, kultywując rodzimy folklor, tradycje, stroje, tańce i śpiew. Swoim zaangażowaniem i poświęceniem zdobyła sobie powszechny szacunek i zaufanie, zaś entuzjazmem, perfekcjonizmem organizatorskim oraz skrupulatnością – bez trudu potrafiła zmobilizować kilkaset osób do wspólnych, słusznych działań. Organizowała w ten sposób np. Dni Mesznej, sołeckie, gminne czy powiatowe święta plonów, gminne i powiatowe konkursy „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, a ponadto szkolenia, jasełka, mikołajki, rajdy, przeglądy i konkursy dla społeczności lokalnej oraz okolicznych powiatów i województw. Od 2007 r. była głównym inicjatorem Rejonowych i Wojewódzkich Przeglądów Zespołów Regionalnych KGW – m.in. w Brennej, Jaworzu, Wiśle, Chorzowie, Makowie Podhalańskim, w których każdorazowo uczestniczyło ponad 50 zespołów z całego Podbeskidzia i innych regionów Polski.

Od 2008 r. zainicjowała Regionalne Konkursy Wieńców Dożynkowych KGW, które m.in. odbyły się w Wilkowicach, Kozach, Ślemieniu czy Wiśle. Później pojawiły się nowe inicjatywy – Przeglądy Kolędnicze, Spartakiady dla Kół Gospodyń, Pielgrzymki dla KGW i Kółek Rolniczych w Rychwałdzie i ciągle wiele innych bieżących działań. Aktywnie promowała swoje sołectwo, gminę, powiat i cały region, również jako członkini Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Meszna. Często wraz ze swoim Kołem reprezentowała Gminę we współpracy międzynarodowej a także z ogromnym sukcesem – w Programie Odnowy Wsi Woj. Śląskiego.

Antonina Górna była nieoceniona w szerzeniu i promowaniu kultury, folkloru i tradycji regionalnej a także postawy aktywnego, bezinteresownego społecznika. Zawsze gotowa była na pomoc potrzebującym, poprzez szeroką działalność charytatywną. Nieraz służyła mądrą radą w podejmowaniu trudnych decyzji. Była otwarta na nowe wyzwania, potrafiła pozyskiwać przychylność i pomoc władz oraz wielu innych organizacji, sponsorów i innych osób. Potrafiła otwarcie wyrażać swoje opinie, bronić ich i przekonywać do nich innych.

Za swoją działalność i dokonania została odznaczona najwyższymi państwowymi odznaczeniami, w tym: Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim, Srebrnym Krzyżem Zasług, a ponadto: Złotą Odznaką „Za zasługi dla Woj. śląskiego”, „Zasłużony dla Spółdzielni Samopomoc Chłopska”, „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Za Zasługi dla woj. bielskiego”, „Zasłużony w Rozwoju woj. katowickiego”, a w 2008 r. – jako osoba szczególnie zasłużona dla kultury w powiecie bielskim – była nominowana do nagrody im. Ks. Londzina.

Jej choroba w ostatnich kilku latach uniemożliwiła jej dalszą pracę, a jej odejście do Pana jest ogromną stratą dla całej społeczności naszego Regionu. Jednak zawsze pozostanie w naszej pamięci jako uśmiechnięta, odważna i gotowa do nowych wyzwań bardzo aktywna działaczka społeczno-kulturalna.

Cześć Jej pamięci!