70-lecie KGW w Międzyrzeczu Dolnym

Spotkanie jubileuszowe rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele św. Marcina w Międzyrzeczu, po której jubilatki i zaproszeni goście udali się na salę do remizy OSP w Międzyrzeczu Dolnym.
– 70 lat to szmat czasu, ja mam przyjemność z wami być od 20 i muszę powiedzieć, że współpraca z wami to przyjemność. Należy się wam szacunek za waszą pracę społeczną i wspaniałą współpracę, do której zawsze podchodzicie z wielką kulturą osobistą – mówił wójt Janusz Pierzyna. – Cenię waszą otwartość, zawsze wrażenie na mnie robiła wasza radość, że mimo wysiłku i wielu godzin pracy, jaką wkładacie w przygotowania, zawsze towarzyszy wam uśmiech, ład duchowy. Widać, że to wychodzi z waszego serca – dodawał wójt.

Imprezę rozpoczęła przewodnicząca Genowefa Kopeć, która od 40 lat pełni tę funkcję. Przedstawiła historię międzyrzeckiego koła. Za swoją pracę otrzymała Złotą Odznakę Zasłużoną dla Województwa Śląskiego oraz statuetkę „Złoty Kółkowicz”.

Wójt Janusz Pierzyna wraz z przewodniczącym Rady Gminy Janem Bateltem wręczył każdej członkini koła list gratulacyjny, przekazali też pamiątkową tabliczkę z gratulacjami.

Cała sala zaśpiewała sto lat, wzniesiono toast i pokrojono okolicznościowy tort. Goście składali kwiaty, życzenia, gratulacje, wręczali podziękowania i upominki. Serdeczne życzenia przekazali również zastępca wójta Krzysztof Wieczerzak, przedstawiciele lokalnej społeczności oraz zaprzyjaźnionych trzynastu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jasienica. Wśród gości obecny był wiceminister Stanisław Szwed, wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński i Danuta Kożusznik, prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.

Po gratulacjach wystąpił Zespół Regionalny „Międzyrzeczanie”, a na koniec gościnnie Zespół Pieśni i Tańca z Małogoszcza. Członkinie koła wszystkim gościom wręczyły pamiątkowe upominki – album „70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Międzyrzeczu Dolnym”.

Jak zwykle gospodynie z Międzyrzecza bogato zastawiły stoły dla gości. Przygotowały rosół z kluskami drobiowymi, polędwiczkę z borowikami, roladę śląską, zieminiaczki, kluski śląskie, kiszoną czerwoną kapustę, surówkę z marchwi, białą kapustę z marchwi, koryto swojskie m.in.: necówkę, boczek, galaretki, a na koniec gulasz wieprzowy. Oczywiście nie zabrakło ciasta i kołocza, nad wszystkim czuwał kucharz Bogdan Biernot.

HISTORIA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Międzyrzeczu Dolnym zostało założone w 1947 roku z inicjatywy Przewodniczącej Powiatowej Rady Kobiet w Bielsku Białej Fryderyki Brachaczkowej.

Początek działalności wiąże się z zorganizowaniem dziecińca dla dzieci rolników w czasie żniw. Na początku koło liczyło 24 gospodynie. Jako jedyna z tej pierwszej grupy kobiet żyje jeszcze Maria Tymon, która 10 listopada 2016 r. ukończyła 100 lat. Honorowa jubilatka otrzymała życzenia, kwiaty, upominek od wójta gminy Janusza Pierzyny, radnej i przewodniczącej KGW Genowefy Kopeć i sołtysa Międzyrzecza Dolnego Mariana Szczyrbowskiego. W pierwszych latach działalności życie KGW toczyło się w domu pani Krajewskiej, w okresie zimowym były prowadzone różne kursy na potrzeby członkiń. Koło brało udział w uroczystościach państwowych, kultywując tradycje Śląska Cieszyńskiego. Równocześnie rozpoczęło współpracę, trwającą do dziś, z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną. Obie organizacje wspólnie założyły amatorski zespół teatralny, którego rolą było wystawianie sztuk, uatrakcyjnienie życia kulturalnego wsi i pozyskiwania środków finansowych. Po rozbudowie strażnicy KGW zyskało miejsce na swoją działalność. W tym też czasie panie piekły i sprzedawały kołocze, aby w ten sposób Koło mogło pozwolić sobie na wyposażenie kuchni w niezbędne sprzęty i urządzenia. Kompletowano zastawę stołową, niezbędne naczynia, zakupiono firanki, zasłony i lampy do sali, na której organizowano wesela, zabawy i uroczystości. Równocześnie członkinie korzystały z życia kulturalnego, wyjeżdżały na wycieczki, do muzeum, operetki, teatru, ciekawych miejsc w Polsce, a w późniejszym czasie poza granice kraju. W ramach podnoszenia wiedzy i umiejętności brały udział w kursach, prelekcjach i szkoleniach. Członkinie zarządu działały w sekcjach, co przyczyniło się do podnoszenia kultury i oświaty, higieny, prowadzenia gospodarstwa domowego, produkcji i innych.

Po trzydziestu latach prowadzenia koła przez Stefanię Krajewską nową przewodniczącą została Genowefa Kopeć, która pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Działalność koła od samego początku była bardzo bogata, ale po utworzeniu Gminnej Rady Kobiet nabrała większej różnorodności. Wspólnie z Urzędem Wojewódzkim i Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego stworzyło bazę do uprawy warzyw, chowu drobiu (sekcją drobiarską zajmowała się przewodnicząca Genowefa Kopeć). Rozprowadzano sadzonki warzyw, kwiatów, krzewów, grzybni boczniaka i pieczarki. Członkinie stawały do konkursów np. „Więcej mleka wysokiej jakości”, „Więcej warzyw, owoców i kwiatów”, na którym zdobyły w 1988 r. II miejsce na szczeblu gminy, czy „Estetyka wsi”. W tej ostatniej rywalizacji w kategorii „Ogród wypoczynkowy” wyróżnienie otrzymała Weronika Szkucik, a za „Ogród kwiatowy” Maria Głuc-Mrzyk. Spośród wielu zajęć panie pamiętały o atrakcjach dla dzieci, organizowały dla nich wyjazdy do ZOO, „Mikołajki”, „Spotkania przy choince”. Odwiedzały chore i starsze członkinie z okazji jubileuszy, Dnia Kobiet, Świąt Bożego Narodzenia, obdarowując je upominkami. Te forma praktykowane są do dzisiaj.

Koło wspomagało budowę Sanatorium w Rabce, Szpital Matki Polki w Łodzi oraz Zamek Królewski w Warszawie. Od wielu lat KGW współpracuje z Radą Sołecką i nieustannie z OSP. Razem organizują „Opłatek Sołecki”, „Dożynki”, „Dzień Kobiet”, „Majówki” połączone ze „Świętem Matki” oraz „Stawianie Moja” i „Święto Kwitnącej Jabłoni”. Wytypowane członkinie KGW, które wychowały czworo i więcej dzieci, uhonorowane są „Orderem Serca- Matkom Wsi” przez Gminną Radę Kobiet. Panie aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych wsi, gminy, powiatu i województwa.

W 1986 r. przewodnicząca Genowefa Kopeć i Elżbieta Szczyrbowska założyły zespół dziecięcy „Wiolinki”. Na początku lat 90. zespół działał pod kierownictwem Jozefa Szendzielorza. W tym okresie wystawiono „Szkubaczki”, „Kiszenie kapusty”, „Kolędowanie po wsi”. Nagła śmierć instruktora przerwała ambitną pracę „Międzyrzeczan”. Obecnie zespół prowadzi Janusz Kobza. „Międzyrzeczanie” uświetniają szereg uroczystości na różnych szczeblach. Kultywują tradycję „Oczepin”, „Obrzędów Dożynkowych”, uczestniczą w „Przeglądach Zespołów Regionalnych” przy KGW, towarzyszą uroczystościom kościelnym, patriotycznym i świeckim. Z czasem zmianie uległa tematyka konkursów oraz rodzaj imprez kulturalnych. Koło uczestniczy w różnych formach promowania tradycji zdrowej żywności. Bierze udział w „Dziedzictwie Kulinarnym”, „Gotowanie na polanie”, „Gotowanie bez granic”, „Festiwalach Stołu Świątecznego – Josiynicko Wilija”, zdobywając niejednokrotnie nagrody i wyróżnienia. Panie organizują stoiska podczas „Lata w Jasienicy”, czy „Dożynkach” na różnym szczeblu, „Przeglądach Teatrzyków”.

Ogromną popularnością cieszą się wypiekane kołocze, kołaczyki przed dożynkami i odpustem oraz rogale Świętego Marcina. Delegacje pań z koła wraz z przewodniczącą uczestniczą w rocznicach kół gminy Jasienica. Przez kilka kolejnych lat członkinie brały udział w spotkaniach z eurodeputowaną Małgorzatą Handzlik z okazji Dnia Kobiet. Koło aktywnie uczestniczy w konkursach „Wieńców Dożynkowych”, zajmując czołowe miejsca i wyróżnienia, jak również nagrody rzeczowe. Panie brały udział w „Żniwowaniu” tradycyjnymi metodami naszych przodków. W okresie karnawałowym urządzają „Biesiadę”. Ta śpiewno-taneczna impreza cieszy się ogromnym powodzeniem. Wzbogacana jest różnymi atrakcjami – loterią fantową, licytacjami oraz zabawami konkursowymi.

Panie z KGW stają się co raz bardziej nowoczesne i europejskie. Uczestniczą w konferencjach np. „Kobieta sukcesu” w „Lokalnej Grupie Działania”. Podnosząc swoją kondycję i sprawność fizyczność startowały w „Spartakiadzie KGW”. Koło posiada swoją kronikę, która została założona na jubileusz 50-lecia. Chronologicznie wydarzenia spisała Zofia Huculak, korzystając ze wspomnień żyjących wówczas członkiń. Obecnie prowadzeniem kroniki zajmuje się Elżbieta Szczyrbowska.