Zapraszamy do udziału w XI Przeglądzie Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich – Maków Podhalański – 10-11 czerwca 2017 r.

Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej wraz Instytutem Dialogu Międzykulturowego, Starostą Powiatu Suskiego oraz Burmistrzem Makowa Podhalańskiego zapraszają na „Regionalne Spotkania z Tradycją”, w tym XI Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich.

Przegląd odbędzie się w Estradzie „Makowianka” w Makowie Podhalańskim w dniach 10-11 czerwca 2017 r. w godz. 10-19. Przegląd ma charakter ponadregionalny, a nawet ponadwojewódzki, bo uczestniczyć w nim będzie blisko 50 zespołów regionalnych KGW z woj. śląskiego i części małopolskiego (ponad 800 wykonawców z powiatów: bielski, cieszyński, oświęcimski, suski, wadowicki i żywiecki). Gościnnie wystąpi też zespół z regionu częstochowskiego. Wzbogaceniem będą też występy kilku regionalnych zespołów dziecięcych. Zespoły zaprezentują regionalne stroje i repertuar folklorystyczny różnych kultur, w tym m.in.: cieszyńskiej, śląskiej, góralskiej, laskiej, krakowskiej czy innej.

Przegląd połączony będzie z prezentacją rękodzieła ludowego oraz tradycyjnych potraw.
Celem działania jest zachowanie unikalności kulturowej wsi oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, gwary, strojów regionalnych, a także tradycyjnych potraw i rękodzieła związanych z terenami wiejskimi. Zależy nam również na promocji obszarów wiejskich Podbeskidzia i jej bogactwa kulturowego, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i integracji społeczności wiejskiej.

Serdecznie zapraszamy!