Śląskie – Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie 2015

W dniach 5-6 września 2015 roku odbyło się jedno z największych rolniczych świąt – Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie. To niezmiernie ważne i duże Święto Dziękczynienia jest czasem, kiedy rolnicy z całego kraju dziękują za zebrane plony, a jednocześnie mogą pokazać dorobek swojej ciężkiej pracy.

W tym roku odbyła już XXIV Krajowa Wystawa Rolnicza oraz XVI Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Święto Plonów to czas i okazja do promowania polskiej wsi i rolnictwa, możliwość pokazania efektów ciężkiej pracy naszych beneficjentów.

Na Wystawę Rolniczą zjechali się wystawcy z kraju i ze świata; można było zwiedzić targi pszczelarskie, nasienne, agroturystyczne, paszowe, sztuki ludowej, kiermasze handlowe kwiatów i krzewów ozdobnych oraz wystawę drobnego inwentarza i ptaków ozdobnych. Uwagę przykuwały także maszyny rolnicze. Czas umilały koncerty zespołów ludowych z kraju i innych państw Europy.

Uroczystego otwarcia wystawy w dniu 5 września br. w Auli Akademii Polonijnej dokonał Grzegorz Boski – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Wśród wielu wystawców i instytucji nie zabrakło również Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pracownicy Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR informowali zwiedzających o nowych zasadach płatności bezpośrednich oraz działaniach wpisanych w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielu rolników skorzystało z okazji do spotkania z pracownikami Śląskiego OR ARiMR oraz zasięgnęło wielu fachowych porad. Patrząc na lata ubiegłe i rok obecny bez wątpienia można powiedzieć, że cieszymy się bardzo dużym zainteresowaniem. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych Gości w tym Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Wojtowicz Z-ca Prezesa ARiMR, Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych ARiMR oraz Dyrektorzy i Prezesi innych Instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Ważnym punktem tegorocznych Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich było spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów ARiMR, ARR, ANR i KRUS z pracownikami jednostek organizacyjnych województwa śląskiego, pracujących na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Jest to doskonała okazja do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i informacjami związanymi z działalnością Instytucji działających na rzecz rolnictwa. Honorowymi gośćmi byli Tadeusz Nalewajk – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Wojtowicz Z-ca Prezesa ARiMR oraz Paweł Ściański – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednym z elementów spotkania była konferencja podczas której została przedstawiona prezentacja na temat „Aktualny stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” wygłoszona przez Pawła Ściańskiego.
Swoją obecnością zaszczycili nas także Grzegorz Boski Dyrektor Śląskiego ODR w Częstochowie – współorganizator konferencji oraz jeden z współprowadzących, Bernadetta Niemczyk Przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Roman Włodarz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Irena Łaba Dyrektor OR KRUS w Częstochowie, Tomasz Żabiński Dyrektor OT ARR w Katowicach, Andrzej Butra Dyrektor OT ANR w Opolu, Stanisław Gmitruk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.
Nie zabrakło także Dyrektorów oraz przedstawicieli z innych Oddziałów Regionalnych ARiMR. Spotkaniu przewodniczył Stanisław Gmitruk Dyrektor śląskiego OR ARiMR w Częstochowie.
Jednych z punktów spotkania było wręczenie wielu odznaczeń i wyróżnień zasłużonym pracownikom Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Agencji Rynku Rolnego. Wręczono Złote oraz Srebrne Odznaki Honorowe za zasługi dla Województwa Śląskiego, Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz nagrody Prezesa ARiMR. Ponadto wręczono statuetki i dyplomy dla beneficjentów Śląskiego OR ARiMR za wzorowe wykorzystanie środków unijnych.
Pierwszy dzień obchodów Dożynkowych zakończył się w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana koncertem „A to Polska właśnie” we wspaniałym wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
W drugim dniu Święta Plonów tłumy zebrały się na błoniach Jasnogórskich, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta z udziałem Andrzeja Dudy – Prezydenta RP oraz Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zebrani pod szczytem Jasnej Góry rolnicy dziękowali Bogu za zebrane plony i prosili o błogosławieństwo na następny najbliższy rok. W podziękowaniu za Bożą łaskę rolnicy przynieśli przygotowane piękne wieńce dożynkowe.

Niewątpliwie Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie to uroczystość zrzeszające ogromne tłumy zwiedzających i rolników pamiętających i dbających o polską wieś.

Tekst: Katarzyna Makowska
Zdjęcia : Paweł Gliński, Jarosław Solarski